Haber

Zorunlu Deprem Sigortası, 21 yılda yüzde 58’e ulaştı


Selçuk ALTUN

Türkiye, son bir aydır arka arkaya ciddi can ve ekonomik kayıplara yol açan yangın ve sel gibi felaketler yaşıyor. Dün ise, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıl dönümüydü. Üzerinden 22 yıl geçti.

Yaşanan afetlerin periyodlarındaki sıklık, afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.

Bilindiği üzere, deprem ülkesi olan Türkiye’de bu gerçeğe hazırlıklı olmak için büyük Marmara Depremi’nin ardından 2000 yılında DASK kuruldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı bir kamu kurumu olarak faaliyet gösteren DASK, Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlıyor. DASK, ZDS sisteminin yürütülmesinde sigorta şirketleri ve bankalarla işbirliği yapıyor. Tüm sigorta acenteleri ve banka şubeleri DASK adına ZDS poliçesi düzenleyebiliyor.

Türkiye’nin %98 risk altında

2021 yılını yüzde 100 sigortalılık hedefiyle seferberlik yılı ilan DASK Koordinatörü Erdal Turgut ile büyük Marmara Depremi’nin yıl dönümünde deprem gerçeğini konuştuk. Türkiye topraklarının yüzde 98 oranında aktif ve farklı deprem kuşakları üzerinde yer aldığını belirten Turgut, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin bu gerçeğin acı hatırası olarak her zaman hafızalarda yer alacağını söyledi. 17 Ağustos Marmara ve ardından gelen 12 Kasım Düzce afetlerinin, Türkiye’de deprem bilincinin artmasında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Turgut, “Ülke ve birey olarak yaşadıklarımıza bakıldığında, deprem öncesinde gerekli önlemleri almış olanların, depremden sonra hayatlarına kaldıkları yerden umutla devam edebildiğini gözlemliyoruz. Depremlerin nasıl meydana geldiğini öğrenerek, riskleri hakkında bilgi edinerek ve hazırlıklı olarak depremden korunmak mümkündür” dedi.

Seferberlik çalışmaları devam ediyor

DASK poliçesi yaptıranların sayısını yükseltmek, bu konudaki farkındalığı artırmak için yaptıkları çalışmalar hakkında da açıklamada bulunan DASK Koordinatörü Erdal Turgut, şu bilgileri verdi: “DASK’ın kuruluşundan bugüne geçen 21 yılda, Türkiye genelinde ZDS poliçesi sayısı 10 milyonu aşarken, sigortalılık oranı yüzde 58’e ulaştı. Bizim hedefimiz elbette yüzde 100 sigortalılık oranına ulaşmak ve kapsamımıza giren tüm konutları ZDS ile güvence altına almak. Bu nedenle 2021 yılını yüzde 100 sigortalılık hedefiyle seferberlik yılı ilan ettik.”

Hasar ödeme gücü 40 milyar TL

DASK olarak tüm planları olası büyük İstanbul depremini göz önünde bulundurarak yaptıklarını aktaran Turgut, bu doğrultuda hasar ödeme gücünün reasürans korumaları ile birlikte 40 milyar TL tutara çıkardıklarını hatırlattı. Turgut, devlet kaynaklarından tamamen bağımsız olarak oluşturulan bu ödeme kapasitesinin, olası depremler göz önünde bulundurulduğunda yeterli korumayı sağlayacağını belirtti.

Ortalama yıllık prim tutarı 163 TL

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak için ödenmesi gereken prim tutarları ve teminatı hakkında bilgi veren DASK Koordinatörü Erdal Turgut, sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için, her yıl “Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedellerini Gösterir Cetvel” dikkate alınarak hesaplama yapıldığını hatırlattı. Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı’nda belirlenen metrekare bedeli ile, aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutarın esas alındığını kaydeden Turgut, yaşayan tüm poliçeler için ortalama 1 yıllık prim tutarının yaklaşık 163 TL olarak hesaplandığını söyledi.

Leave A Reply