Haber

‘Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi’ için çalışmalar başladı

Tülay TAŞKIN

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin yönetici şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), kente Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi (ESSEB) kurmak için çalışmalara başladı. ATAP paydaşları olan Eskişehir Valiliği, büyükşehir belediyesi, 3 üniversite, sanayi ve ticaret odaları, organize sanayi bölgesi ve BEBKA ile hazırladığı raporu paylaştı. ESSEB’in çalışmalarını yürütmek üzere bir müteşebbis heyet oluşturulacak.

Kurulması planlanan bölge ile gerekli altyapı, fiziki imkanlar, yaratıcı insan kaynağı, tanıtım ve organizasyonel kabiliyet unsurları bir araya getirilerek, Eskişehir’in endüstriler anlamda bir cazibe merkezi olması amaçlanıyor. Eskişehir’in gelecek vizyonunda yer alan sektörler olan animasyon ve dijital oyun geliştirme sektörleri başta olmak üzere reklam, yazılım geliştirme, sinema-TV ve endüstri tasarım sektörlerini kapsayacak ESSEB’te, kentteki üniversitelere 3. nesil üniversite özelliği katması ve kullanıcıların döviz getirici faaliyetler üretmesi esas alınacak. Kullanıcılar ortak ihtiyaçlarını tekelden karşılayabilecek ve maliyet avantajı da yaratabilecek.

8 hektar civarında bir arazi üzerine kurulması planlanan ESSEB, insanın yaratıcılığını artıracak, estetiğin ve konforun ön planda olduğu, bölgenin yatırımcılar açısından tercih edilir bir yer olmasını sağlayacak özelliklerde olacak. Öncelikli olarak üniversite kampüslerine yakın olan yerlerin değerlendirilmesi tercih edilirken, yatırım alanı olarak ESTÜ Kampüsü, Şeker Fabrikası arazisi, YHT Garı kuzey girişi, ATAP arazisi gibi bölgeler düşünülüyor. İşletmeci olarak, mevzuat ve işleyişe hakim, teknik ve idari açıdan yeterli, sorunlara çözüm getirme kabiliyeti yüksek, serbest bölgeyi yurt içinde ve dışında tanıtabilecek bir yönetim ve personel yapısına sahip olması öngörülürken, bölgede Sunucu Çiftliği, Hareket Yakalama Stüdyosu, Seslendirme Stüdyosu ve Yeşil Ekran Ortamı gibi teknolojik imkanlar yatırımcılara sunulacak. Kullanıcıların ihtiyacı olan tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine katkı sağlanacak, hukuki konularda danışmanlık verilecek. Geniş bant kapasitesine sahip ve yüksek güvenlikli internet ortamı ücretsiz olarak sağlanacak. Uluslararası düzeydeki sektör liderleri ESSEB’e davet edilerek, ileri düzey eğitimler organize edilecek.

Maliyetin 284 milyon lira olması öngörülüyor

Yaklaşık 2 bin kullanıcı personelin çalışması öngörülen ESSEB’in beş yıl için 212 milyon lira yatırım maliyeti ve 72 milyon lira işletme maliyeti olmak üzere toplam 284 milyon liraya mal olması bekleniyor.

Kurulduğu ilk yılda yüzde 10 doluluk ve 30 şirket ile faaliyete başlaması öngörülürken, ikinci yılda yüzde 25, üçüncü yılda yüzde 60, dördüncü yılda yüzde 90 ve beşinci yılında da yüzde 100 doluluğa ulaşması hedefleniyor. Yine başlangıçta 30 adet olan şirket sayısının ikinci yılında 75, üçüncü yılında 180, dördüncü yılında 270 ve beşinci yılında da 300 adete ulaşması planlanıyor.

Özaydemir: Ülkeye de katkı sağlayacak

Gerekli altyapı, fiziki imkanlar, yaratıcı insan kaynağı açısından zengin bir şehir olan Eskişehir’e Yaratıcı Endüstriler Serbest Bölgesi’nin kurulmasının kent ekonomisini olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Savaş M. Özaydemir, “Bölge sadece Eskişehir’e değil, ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Yaratıcı endüstrilerin dünyada 1.3 trilyon dolar ticaret hacmine ve 445 milyar dolar dış ticaret hacmine sahip olduğuna dikkat çeken Özaydemir, “Yaratıcı endüstriler, reklamcılık, pazarlama, sanat ve antika pazarı, el sanatları, endüstriyel tasarım, moda tasarımcılığı, film/ dizi, video ve bilgisayar oyunları, animasyonlar, görsel ve grafik sanatlar, müzik, yayıncılık, yazılım, televizyon ve radyo gibi birbirinden farklı pek çok alanı kapsıyor. Türkiye’nin en gelişmiş kentlerinden biri olan ve yaşanabilir kentler sıralamasında en önde bulunan Eskişehir’in eğitim, sağlık, ulaşım ve sosyal hayat olanakları bakımından diğer illere kıyasla önemli avantajlara sahip bir yerleşim merkezi olması, kurulu üç üniversitede açık öğretim ile beraber toplamda 3.5 milyon öğrenci ve 4 bine yakın öğretim üyesi ile yaratıcı endüstrilere alanında Türkiye’ye öncülük edebilecek yüksek potansiyele sahip bir kenttir” diye konuştu.

Eskişehir’de kurulu Teknoloji Geliştirme Bölgesi teknoparklarında bu sektörde yoğunlaşma olduğunun altını çizen Özaydemir, “Tüm teknoparklarda yer alan 140 firmanın yarısından fazlasının bu sektörde faaliyette bulunduğu göz önüne alındığında Eskişehir’in öncü olarak en uygun yatırım yeri olduğu ortadadır” şeklinde konuştu.

Leave A Reply