Haber

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan’dan İstanbul Beyannamesi

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanları, ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dayalı güçlü ilişkilerin ve desteğin devamını teyit eden İstanbul Beyannamesi’ni imzaladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliğinde Bakırköy’de bir otelde düzenlenen Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’na Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı Sahiba Gafarova ve Pakistan Milli Meclis Başkanı Raca Pervez Eşref katıldı.

Meclis başkanlarının katılımıyla düzenlenen icra toplantısının ardından kabul edilen İstanbul Beyannamesi imzalanıp karşılıklı iş birliğini güçlendirme çabaları teyit edildi.

TBMM Başkanı Şentop’un okuduğu beyannamede tarihi ve kültürel bağlara vurgu yapıldı.

Beyannamede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki kardeşlik hukukunun devam ettirilmesi için tüm alanlarda çalışmalara devam edileceğine dikkat çekilerek, meclis başkanlarının ülkeleri arasında kardeşliğe, tarihi ve kültürel bağlara, karşılıklı saygı ve güvene dayalı mevcut güçlü bağlara vurgu yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Meclis Başkanları tarafından 27 Temmuz 2021 tarihinde imzalanan, parlamentolar arası diyalog için iş birliğini daha da güçlendiren Bakü Deklarasyonu’na işaret edilen beyannamede, devletler ve milletleri arasındaki mevcut ilişkileri derinleştirmek için üç ülke arasındaki parlamenter diyaloğu ve iş birliğini daha da geliştirme konusundaki kararlılıklar yeniden teyit edildi, güvenlik tehditlerinin genel küresel barış ve istikrar üzerinde yarattığı çok boyutlu dalgalanmanın altı çizildi.

Uluslararası ihtilafları çözmenin tek yolu olarak hukukun üstünlüğünün yanı sıra diplomasi, diyalog ve iş birliğinin önemi vurgulanan beyannamede bölgesel istikrarın, güvenliğin ve refahın artırılması için Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasındaki kapsamlı iş birliğinin önemi anlatıldı.

Beyannamede, ülkelerin bölgesel ve küresel barış, istikrar ve kalkınmaya önemli katkıları kabul edilerek, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları İkinci Toplantısı’na ev sahipliği yaptığı için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne teşekkür edildi, üç ülkenin kardeş halklarını yakınlaştırmak için ikili ve çok taraflı parlamentolar arası diyalog ve iş birliğini geliştirmeye devam etme taahhütlerine dikkat çekildi.

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında ortak çıkarları ilgilendiren tüm konularda üçlü iş birliğinin güçlendirilmesinin önemi aktarılan beyannamede, bölgesel bağlantılılık, ulaşım, ticaret, enerji, halklar arası münasebetler, eğitime, sosyal ve kültürel değişim ve turizme katkıda bulunacak alanlarda iş birliğini daha da genişletmeye kararlı olunduğu ifade edildi.

Ortak tarih, kültür ve medeniyet bağlarının güçlendirilmesi, bu amaçla çok yönlü ortaklaşa faaliyetlerin gerekliliği vurgulanan beyannamede, ortak çıkarları ilgilendiren bölgesel ve küresel meselelerin ele alınmasında parlamenter diplomasiyi kullanmada mutabık kalındığı, uluslararası parlamenter kuruluşlar bünyesinde üç kardeş ülkenin ortak tavır benimsemesinin önemli olduğu bildirildi.

Her türlü tehdide karşı birlikte hareket etme kararı

Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Meclis Başkanlarının ortaklaşa imzaladığı İstanbul Beyannamesi’nde iç ve dış tehditlere karşı ortak hareket etme kararı da alındı.

Kardeşlik hukukuna dayalı ilişkilere vurgu yapılan beyannamede, Meclis Başkanlarının devletlerin bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığına karşılıklı saygılarını ve kati desteklerini yeniden teyit ettiği, halklarının, devletlerinin ve bölgelerinin huzurunu, refahını ve istikrarını baltalayan terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadele etme konusundaki ortak kararlılıklarını yinelediği, diğerlerinin yanı sıra FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi tüm terör örgütlerine ve bunların uzantılarına karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı kaydedildi.

Beyannamede, uluslararası toplumu ilgilendiren konulara da değinilerek, “(Meclis başkanları) Menşe ülkelerde mülteci krizinin ana nedenleriyle mücadele etmek için ortak eylemlerde bulunmaya ve etkili önlemler almaya ve düzensiz göç akışlarının sürdürülebilir bir şekilde önlenmesi amacıyla menşe ülkelerde asgari ekonomik, politik ve sosyal yaşam koşullarını sağlamaya yönelik politikalar geliştirmeye davet etmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobinin ve nefret söyleminin dünya çapındaki tehdit edici yükselişine ilişkin endişelerin aktarıldığı beyannamede, medyanın bu alandaki önemine de işaret edildi.

Üçüncü toplantı İslamabad’da yapılacak

Beyannamede, Kıbrıs meselesinin adil, sürdürülebilir, gerçekçi ve karşılıklı olarak kabul edilen bir çözümünün, Ege ve Doğu Akdeniz’deki meselelerin uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun çözümün desteklenmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile parlamentolar arası diyaloğu sürdürme ve ilerletme konusundaki niyetlerin belirtildiği beyannamede, Azerbaycan’ın kurtarılmış topraklarının yeniden inşası ile rehabilitasyonu ve devletlerin egemenliği, toprak bütünlüğü ve sınırlarının dokunulmazlığının karşılıklı olarak tanınması ve saygı gösterilmesi temelinde Güney Kafkasya’da iyi komşuluk ilişkilerinin tesisi için verdikleri destek meclis başkanlarınca vurgulandı.

Bu çerçevede Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından teklif edilen beş temel prensibin memnuniyetle karşılandığı beyannamede, “Cammu Keşmir ihtilafına ilişkin prensipli duruşlarını yinelemiş ve söz konusu ihtilafın ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ve Cammu Keşmir halkının isteklerine uygun olarak adil ve barışçıl bir çözüme kavuşturulması yönündeki desteklerini kararlaştırmıştır.” denildi.

Beyannamede, Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan Üçlü Meclis Başkanları Üçüncü Toplantısı’nın 2023’te Pakistan’ın başkenti İslamabad’da karşılıklı mutabık kalınan tarihlerde yapılmasının kabul edildiği de aktarıldı.

Leave A Reply