Haber

TBB ekim ayı sonu itibarıyla 12 aylık dönemde 19,5 milyar liralık borcu yeniden yapılandırdı


Türkiye Bankalar Birliği (TBB), Ekim 2019-Ekim 2020 dönemi içinde, Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 280 adet firmanın (117 grup) alındığını duyurdu. Kapsama alınan firmalardan 102 firma (34 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) imzalandı.

TBB’nin raporuna göre, yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 19.541 milyon lira oldu.

FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 34 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 9 tanesi inşaat, 17 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 15 tanesi turizm, 8 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,1 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3 tanesi eğitim, 4 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 6 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 42’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 10’u Ege’de, 10’u Doğu Marmara’da, 14’ü Batı Anadolu’da, 12’si Akdeniz, 7’si Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Ekim 2019-Ekim 2020 dönemi içinde, 749 milyon lirası tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4.936 milyon lirası imalat sanayi, 4.934 milyon lirası enerji, 2.276 milyon lirası inşaat, 1.927 milyon lirası toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1.139 milyon lirası turizm ve 347 milyon lirası taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon lirası emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon lirası eğitim, 350 milyon lirası sağlık ve sosyal hizmetler, 2.526 milyon lirası diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 19.541 milyon lira oldu.

FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

Kasım 2019-Ekim 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 62 adet firma (35 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 26 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taşocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 3 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da, 1’i Akdeniz’de, 1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ekim 2020 dönemi içinde, 15 milyon lirası madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon lirası imalat sanayi, 41 milyon lirası inşaat,
82 milyon lirası toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon lirası turizm,
9 milyon lirası sağlık ve sosyal hizmetler ve 34 milyon lirası diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı
281 milyon lira oldu.

Leave A Reply