Haber

Tarımsal desteklere “girdi maliyeti” ayarı

Bitkisel üretimin artması için verilen tarımsal destekler, başta mazot ve gübre olmak üzere girdi fiyatlarındaki değişim dikkate alınarak tespit edilecek.

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yaptığı derlemeye göre, tarımda tohumdan sofraya uzanan tüm zincirin kayıt altına alınması için tarımsal bilgi sistemleri daha etkin kullanılacak.

Bu kapsamda tarım sayımının yapılması sağlanacak. Sayım öncesinde Tarım Sayım Komitesi oluşturularak, sürece ilişkin yöntem belirlenecek.

Dijitalleşme, yapay zeka ve veriye dayalı iş modelleriyle tarımsal bilgi sistemleri geliştirilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki bağlı ve ilgili kuruluşların bilgi sistemleri tek bir merkezde toplanacak. Ulusal tarım, su, orman veri ağı oluşturulacak. Tarımsal girdi ve ürün fiyat dalgalanmalarının takibi için piyasa bilgi ve izleme sistemi oluşturulacak.

Bakanlık tarafından tarımsal desteklerin etki analizi yapılacak. Bu kapsamda stratejik ürünler belirlenerek, bu desteklerin söz konusu ürünler üzerindeki etkileri tespit edilecek. Çiftçilere yönelik memnuniyet analizi de yapılacak.

Sulanan tarım alanlarının miktarının artırılması sağlanacak. Kamu sulama yatırımları, ilerleme yüzdesi, depolama tesisi durumu, cazibeli sulama sistemine sahip olması, sulama oranı yüksekliği, ekonomiye sağlayacağı katkı gibi kriterlere göre sürdürülecek. Önceliklere göre gelecek yıl 52 bin hektar saha sulamaya açılacak. Dış kredisi temin edilmiş projelerin finansman planlarına riayet edilecek.

Destekleme programları kapsamında 150 bin hektar alanda modern basınçlı sulama sistemlerinin kurulumuna hibe desteği sağlanacak.

Pazarlama ve markalaşmaya destek

Bitkisel üretimin artırılması amacıyla girdi destekleri, başta mazot ve gübre olmak üzere maliyetlerdeki değişimler dikkate alınarak belirlenecek. Bu kapsamda, Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü, tarım ürünleri üretim maliyetlerini düzenli olarak izleyecek. Tarımsal destekleme birim tutarları, girdi fiyatlarındaki değişim dikkate alınarak belirlenecek. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle geçen yıl mazot ve gübre fiyatlarında artışlar olmuş, üretici de bu desteklerin artırılmasını talep etmişti.

Başta yüksek katma değerli tıbbi ve aromatik bitkilerde olmak üzere üretimi artırmak amacıyla iyi tarım uygulamaları, organik tarım, sözleşmeli üretim, kümelenme, araştırma, pazarlama ve markalaşma faaliyetleri desteklenecek.

Örtü altı yetiştiriciliğine yönelik modern seraların kurulmasının yanı sıra mevcut seraların modernize edilmesi, büyütülmesi, paketleme tesisleri ve depo yapımı için yatırım ve işletme finansman desteği sağlanacak. Tarım Kredi Sera AŞ aracılığıyla seracılıkta sözleşmeli üretim yaygınlaştırılacak. Seracılığa uygun 2 bin hektar alanda kademeli olarak altyapının iyileştirilmesi için çalışma yürütülecek. Sera modernizasyonu ile yeni sera kurulumu için hibe desteği ve faiz sübvansiyonlu kredi finansmanı sağlanacak.

Kenevir tescili yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yürüteceği çalışmayla kenevir başta olmak üzere lifli bitkilerin endüstriyel kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla düzenleme yapılacak. Kenevirde tescille ilgili işlemler yürütülecek. Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezince bu ürüne yönelik bölge verim denemeleri yapılacak, çeşit geliştirme ıslah projelerinde arazi ve laboratuvar çalışmaları devam edecek. Bu süreçte 58 bin kilogram kenevir tohumu üretilmesi hedefleniyor.

Ekonomik ömrünü tamamlamış çay ve fındık gibi katma değeri yüksek bitkisel ürünlerin verimliliğini artırmak üzere ekim alanları yenilenecek. Çay Bitkisi Gen Havuzunun Oluşturulması Projesi kapsamında tespit edilen klonlarla damızlık çay bahçesi oluşturulacak. Her yöre için uygun fındık çeşitleri tespit edilerek, üretim materyali çoğaltılacak. Pilot olarak belirlenen alanlarda çay ve fındık bahçesi yenileme çalışmaları başlatılacak.

Leave A Reply