Haber

Tartışmalar sürüyor: Site aidatlarında yeni gelişme


Apartman ve site aidatlarındaki yüksek artışından kaynaklanan tartışmalar sürüyor. Uzmanlar bu mevzuda bakanlığın düzenlemesinin olumlu bir hava estirdiği görüşünde. Yüksek site aidatları konusunda bakanlık düzenlemesinden umutlu olduklarını lisana getiren uzmanlar ve hukukçular, haksız yere yapılan aidat artışlarına karşı kat maliklerinin itiraz hakkı bulunduğunu belirtiyor.

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Lideri Aydın Ağaoğlu, apartman ve site aidatlarının geçmişte kira bedelinin yaklaşık yüzde 10’u ile 20’si ortasında belirlendiğini söyledi.

Son yıllarda çok sayıda bağımsız kısmı olan binlerce dairelik sitelerin idaresinin bir kısım çevrelerce rant kapısı olarak görüldüğünü lisana getiren Ağaoğlu, “Hatta kimi müteahhit firmalar, kendilerine ilişkin idare şirketleri kurarak, yaptıkları projelerdeki sitelere 10 yıllığına kendi sahip oldukları şirketi yönetici olarak atayabiliyorlar. O idarenin değişmesi ise 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na nazaran, kat maliklerinin yüzde 80’inin onayını gerektiriyor. Bu birlikteliği sağlayabilmek neredeyse imkansız. Zira 500, 1000, 2000 bağımsız kısmı, kat maliki bulunan sitelerde toplantılar kırk ile altmış, yetmiş kişi ortasında yapılıyor” dedi.

“Bakanlığın duyurusunun akabinde sitelerde aidatlar çabucak geri çekildi”

Yönetim şirketlerinin denetlenmesiyle ilgili Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında “Konut Siyasetleri ve Tesis İdaresi Hizmetleri Şube Müdürlüğü” oluşturduğunu anımsatan Ağaoğlu, Bakanlığın bu düzenlemesine ait duyurusunun akabinde sitelerde aidatların çabucak geri çekildiğini tabir etti.

Kat maliklerinin site aidatlarına yapacakları itirazlar için mahkemeye başvurmaları gerektiğini lakin dava süreci uzun sürdüğü için mağduriyet oluştuğunu anlatan Ağaoğlu, bir tesis idare şirketi tarafından yönetilen sitelerde artık, kat maliklerinin şikayetlerini mahkemeye değil de Bakanlığın Konut Siyasetleri ve Tesis İdaresi Hizmetleri Şube Müdürlüğüne yapabileceğine dikkati çekti.

Bakanlığın yaptığı düzenleme için “Esen rüzgar yetti” sözünü kullanan Ağaoğlu, şöyle konuştu:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında kurulan bu ünite, mahkemeye gitmek yerine Bakanlığa şikayette bulunan kat maliklerinin müracaatlarını hızla inceleyecek, varsa bir usulsüzlük ve yolsuzluk, bunu tespit edecek. Kat maliklerinin kendi ortalarından seçtiği idare değil de bir tesis idare şirketi tarafından yönetilen sitelerde, Bakanlığa başvurulduğu takdirde Bakanlık hızla incelemesini yapar, durumu aydınlığa kavuşturabilir. Meğer geçmişten bugüne kadar kat malikleri toplantısına katılan malik, orada gördüğü terslikleri, fahiş harcamaları itiraz ederek zapta geçirir, tutanağı yazdırır daha sonra da bir ay zarfında mahkemeye başvururdu.

Ne var ki mahkemelerin yargılama, inceleme, uzman tahkikatı, istinaf süreci bir yıldan daha uzun bir vakte yayıldığı için dava konusu yapılan genel heyetin yenisi yapılıyor, sonraki yıl yeni genel heyet yapıldığı için dava da konusuz kalıyordu. Yani dava yoluyla uygulamada sonuç alınması mümkün gözükmüyordu. Artık ise Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yaptığı düzenleme olumlu bir rüzgar estirdi, apartman ve site yöneticileri biraz derlenip toplandılar. Bakanlık bu düzenlemeyle kat maliklerin içinden seçilen idarelerin değil, profesyonel şirketler tarafından yönetilen sitelerden, apartmanlardan gelecek müracaatları inceleyecek. Bu detayın da bilinmesi gerekir.”

Ağaoğlu, kat maliklerine şu tekliflerde bulundu:

“Kat malikleri kesinlikle apartman ve site kat malikleri genel şura toplantılarına iştirak etmeliler. Orada geçmiş yıl bütçesini incelemeli, gelecek yıl için hazırlanan iddiası harcama kalemleri de detaylı olarak gözden geçirmeli, varsa itirazları bunu divan tutanağına yazdırmalıdırlar. Şayet orayı yöneten bir profesyonel tesis yönetici şirket ise Bakanlığa başvurabilir, değilse Sulh Hukuk Mahkemesine bir ay zarfında dava açabilirler.”

Ağaoğlu, sitelerde masraf olarak yöneticiler, kontrol heyeti üyeleri ve idare heyeti üyelerine huzur hakkı yazılmayacağını, Kat Mülkiyet Kanunu’na nazaran yalnızca yöneticinin “genel giderlerden” muaf olabileceğini, bunun dışında yöneticinin rastgele bir fiyat alamayacağını da lisana getirdi.

“Bina içinden yönetici bulmak çok zorlaştı”

Apartman Site Yöneticileri ve Sakinleri Derneği (ASİYED), Emlak ve Kiracı Sıkıntıları Derneği (EMLAKDER) ve Tüketici Müracaat Merkezi’nin genel başkanlıklarını yapan avukat İbrahim Güllü de konut ve kira artışlarına paralel olarak apartman site aidatlarında da artışlar yaşandığını, neredeyse kiralarla yarışan aidatlar görüldüğünü, kimi bölgelerde minimum fiyatı bulan aidatların kelam konusu olduğunu söyledi.

Aidatların artması ile binalardaki kiracılar, mülk sahipleri ve yöneticiler ortasında tansiyon yaşanmaya başlandığını aktaran Güllü, aidatları artan kiracılar ve mesken sahiplerinin yöneticilere reaksiyon gösterdiğini, ödeme zahmeti çeken apartman ve site sakinlerinin toplu hareket ve şovlar ile yöneticileri protesto etmeye başladığını, vakit zaman şiddet olaylarının da yaşandığını tabir etti.

Yüksek aidatlar nedeniyle birçok kişinin artık bina ve sitelerde yönetici olmayı tercih etmediğini belirten Güllü, “İnsanlarımız problemlerini yöneticiye yönlendirmekteler. Yöneticiler kat malikleri ve kiracılar ile daima uğraşmak zorunda kaldıklarından bina içinden yönetici bulmak çok zorlaştı. Esasen kimse komşusunu icraya vermek istemiyor. Bu nedenle bölümde profesyonel idare hizmetleri gelişmektedir. Kendi içinde yönetici seçmeyen ya da seçmek istemeyen binalar artık profesyonel yöneticiye yönelmektedir. Alışılmış ki her hizmetin bir bedeli olması gerekir. Dışarıdan idarenin aidata tesiri olmakla birlikte âlâ bir profesyonel idarenin getirdiği avantajlar da ortadadır. Tertipli bir site lakin tertipli bir idare ile olabilecektir. Bu da o binanın, sitenin ya da toplu yapının hem pahasını artıran hem de yaşayan sakinlerin huzurlu olmasını sağlayan bir durumdur.” biçiminde konuştu.

Avukat Güllü, haksız yere yüksek aidatla karşılaşılması durumunda ise yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Artan maliyetler nedeniyle binalarda en çok şikayet, aidatların yüksekliğinden kaynaklıdır. Aidatların daima artış göstermesi, bir evvelki aidatla 2-3 kat artışlar kaydedilmesi bina sakinlerini kara kara düşündürmektedir. Bu kadar yüksek artışları kabul etmek mümkün değil. Bu durumda yapılması gerekenler, öncelikle kat malikleri aidatların belirlendiği kat malikleri şurası toplantısına kesinlikle katılmalılar, katılamıyorlarsa temsilci göndermelidirler. Yıllık kestirimi bütçeyi düzgün inceleyip gereksiz ve lüks olan masraf kalemlerinin bütçeden çıkartılmasını sağlamalıdırlar. Alınan kararlarda kabul etmedikleri hususları kesinlikle tutanağa geçirtip kararda itiraz şerhini koydurmaları gerekir. Zira kat malikleri şurasına katılıp da itiraz şerhi koydurmadığımız vakit mahkemeye başvurulduğunda kararları kabul ettiği, yani itiraz koymadığı için davanın reddedilmesi ihtimali yüksektir. Bu bakımdan itirazlarını belirtip, bir ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesine kararın iptali için dava açmalıdırlar.”

“Usulüne uygun seçilmiş bir idare yoksa aidat borcu da yok”

Tüketici Konfederasyonu Hukuk Komitesi Üyesi avukat Yunus Emre Çakıroğlu ise sitelerdeki fahiş artışların temel sebebinin, “site idarelerinin siteyi yönetmeyi bir kar aracı üzere görmeleri ve birtakım sarfiyatları yüksek göstererek, bu ölçüleri site sakinlerinden talep etmeleri” olduğunu vurguladı.

Böyle bir durumla karşılaşan site sakinlerinin öncelikle site idaresinin yöntemine uygun seçilip seçilmediğini araştırması ikazında bulunan Çakıroğlu, “Usulüne uygun seçilmiş bir idare yok ise aidat ödeme borçları olmadığını bilmeliler ve mahkemeye başvurarak yeni idare seçilene kadar süreksiz bir idare tayini talep etmeliler. Metoduna uygun bir site idaresi var ise ve aidatlara artırım yapılıyor ise bu durumda artırımı bildirim aldıktan sonra, şayet itirazları var ise itirazlarını sunmalı, fahiş artışın karşılığı olmadığı gerekçesiyle mahkemeye yeniden müracaatta bulunmalılar.” dedi.​​​​​​​

Haber

Sanayici yüksek kapasite için ‘yatay’ı tercih ediyor!

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

İstanbul özelinde çevre düzeni planına göre sanayi parsel oranının yüzde 1’in altında olduğu ifade ediliyor. Sanayi sektöründeki oyuncular bu oranın daha yukarıda olmasını talep ederken DÜNYA gazetesi ve İstanbul Sanayicileri ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu’nun (İSİFED) ortaklaşa gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısında konu ile ilgili öneriler ele alındı. Sanayide kapasite artışına ilişkin çözüm yolları, ithalat başvurularında yaşanan sorunlar ve yerel yönetimlerle OSB’lerin bir araya getirilmesine ilişkin modellemelere de çözüm önerileri bekleyen sektör temsilcileri bu alanda mevzuatsal anlamda da yapısal değişikliklere gidilmesini istiyor. Toplantıya İSİFED Yönetim Kurulu üyeleriyle DÜNYA gazetesi yöneticileri Rüştü Bozkurt, Hakan Güldağ ve Şeref Oğuz katıldı.

Arsa teşviki, yatırımları komşu ülkelere kaptırıyor

İstanbul’da yer temini konusunda ciddi sorunlar yaşadıklarını ifaden İSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Ömeroğlu, “Fabrikamızı İstanbul dışında bir merkeze götürdüğümüzde işçilerimizin yarısından fazlası bizimle beraber gelmiyor. En azından İstanbul içerisinde gösterilen bir sahada genişleme çalışmasına gidilirse bu durumu personel kaybı konusunda en fazla yüzde 15’lik bir fire ile kapatmanız mümkün” şeklinde konuştu. İstanbul’da arazi fiyatları, imar konusunda mevzuatsal yönden yaşanan problemler gibi nedenlerden dolayı birçok sanayicinin yatay olarak büyüyemediğine dikkat çeken Ömeroğlu, “Şartlar ve arazi temini konusundaki sorunlar nedeniyle sanayiciler dikey eksende yani faaliyet gösterdikleri fabrikalarda aldıkları izinler sayesinde kat çıkarak ve bu katlara planlanan yatırımların bir bölümünü hayata geçirerek büyüme gayreti içerisinde oluyor. Arsa teşvikinden dolayı 100’e yakın firma Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi ülkelere gitmek zorunda kaldı” dedi. Öte yanda İstanbul’daki arsa fiyatlarının yüksek olduğunun altını çizen Ömeroğlu, “Öyle ki bazı alanlarda sadece fabrika yatırım bedeli 15 milyon dolar. Sanayi sektöründe verimin elde edilebilmesi için yatay eksende büyümeye ve kapasite artışına ihtiyaç var. Özellikle ihracat yapan firmalara kapasite artışı konusunda kolaylıklar sağlanmalı. Bulgaristan, Romanya, Polonya gibi komşu ülkelerde verilen arsa teşvikleri sayesinde yaklaşık 100 firmamız yatırımlarının bir bölümünü bu ülkelere kaydırdı” şeklinde konuştu.

“Makine hatlarının dikey yönde çalışması zor”

Türkiye’de bazı firmaların ihracat odaklı çalıştıklarına dikkat çeken Beylikdüzü Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Adnan Şahin; “Firmam yapmış olduğu üretimleri dünyanın önde gelen otomotiv devlerine ihraç ediyor. Yer tahsisi sorunu çözülürse yapmış olduğumuz ihracatı iki kat artabilir. Şu anda 100 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yatay olarak kapasite artışına gidecek çözüm imkanları sunulursa bu rakamın bin kişiyi bulma potansiyeli var. Makine hatlarımızın çıkılan katlarda çalışması hem kapasite hem de ağırlık olarak çok zor” bilgisini verdi. Diğer taraftan sermayelerinin büyük bir kısmını arsa ve fabrika yatırımına ayırdıklarına değinen Şahin, sanayicilere arsa temini konusunda verilen desteklerin kritik bir yere sahip olduğunu belirtti.

“OSB’ler ve yerel yönetimlerin kucaklaşması lazım”

Dünyada bazı kentlerin sanayi özellikleriyle öne çıktığına işaret eden Esenyurt Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Torolsan da şunları söyledi: “OSB yönetmeliği konusunda bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. Bu bağlamda OSB’lerin partnerleri belediyeler olmalıdır. OSB’ler ve yerel yönetimlerin kucaklaşması lazım. İstanbul’daki bütün OSB’ler yerel yönetimlere kapalı. Bu hamleler OSB’lerin altyapı hizmetlerini daha sağlıklı almasını sağlayabilir. Özellikle OSB’lerdeki birçok firmadan alınan kurumlar vergisinden belirli bir payın belediyelere ayrılması gerektiğini düşünüyorum.”

“Ürün tedarik konusunda ciddi sorunlar yaşıyoruz”

Gümrüklerde ithal edilen ürünlerle ilgili mevzuatsal uygulamalarda ciddi sorunlar yaşadıklarını belirten Tokatlı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semra Saniye Mert, bu süreçten en çok etkilenen sektörün makine olduğunu ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde yapılan mevzuatsal çalışmalarda yapısal düzenlemelere gidilmesi gerektiğini söyledi. Buna ilave firmalara verilen teşviklerin önemli olduğunu dile getiren Mert, “İthalat uygulamaları konusundaki sorunların aşılması gerekiyor. Bu alanda üretici firmalar da ciddi anlamda sorunlar yaşıyor” diye konuştu. Mert, ithalat başvurularında TSE denetimde olan ve yurt dışından getirilen ürünlerin denetlenmesi konusunda iş akış süreçlerinin uzadığını hatta gümrükteki ürünlerin süre problemi nedeniyle sipariş verilen ülkeye yeniden gönderildiğini bildirdi.

Haber

Sasa, 1 milyar dolarlık yatırımı 2020 ilk yarıda tamamlayacak

Mustafa Kemal ÇOLAK

Adana merkezli Sasa Polyester’in dev yatırım hamlesi tüm hızı ile sürüyor. 2016 sonunda 3 ana koldan başlatılan yatırımların ilk fazı, geçtiğimiz aylarda tamamlanırken, sıfırdan projelendirilen poy-tekstüre ve şişe cipsi yatırımları 2020’nin ilk yarısında faaliyete geçirilecek.

Sabancı Holding’in köklü sanayi şirketlerinden biri iken 4 yıl önce Erdemoğlu Holding tarafından satın alınan Sasa Polyester için toplam 1 milyar dolarlık yatırım planlaması yapıldı. 2016’nın sonunda başlayanyatırımlardan, elyaf üretim tesisinde 750 ton/gün olan kapasite, bin 50 ton artırılarak, 1.8 bin/gün’e çıkarıldı. Sasa Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mehmet Şeker, 250 milyon dolar bedelli yeni yatırım ile Türkiye’nin bu alandaki 150 milyon dolarlık ithalatının önüne geçtiklerini dile getiriyor. Şeker, “Geçen aylarda devreye giren yeni yatırımlarımız ile bu alanda Türkiye’nin ihtiyacının tamamına karşılık veriyoruz” diyor.

Sasa’nın yatırımları arasında sıfırdan kurulan tesisler öne çıkıyor. Bunlardan biri de olan poy ve tekstüre alanında 400 milyon doları bulan yatırım, 2020’nin Haziran ayında tamamlanacak. Korteks’in de faaliyet yürüttüğü bu alanın en büyük üreticisi olacak Sasa, Türkiye’de ithalat yolu ile gelen 500 milyon dolarlık mamülün yerlileşmesine katkı sunacak.

ÜST YÖNETİM SASA BÜNYESİNDEN OLUŞTU

Sasa’nın Erdemoğlu Holding’e satışının üzerinden 4 yıl geçti. İlk yıl tamamen şirketi tanıdıklarını ve hiçbir ciddi karar almadıklarını dile getiren Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, “Rahatlıkla ifade edeyim. Sasa’ya dışarıdan yalnızca ben ve genel müdür Mehmet Şeker geldik. Üst yönetim tamamen Sasa kültürünü bilen, alttan gelen çalışanlardan oluşturuldu. Taşeronların tamamını bünyemize aldık. Sasa’da çalışan Adana piyasasının yüzde 30 daha yüksek maaş ortalaması ile çalışır. Biz gelirken iki olan sendika, tek sendika olarak Sasa’da faaliyetlerine devam ediyor” dedi.

Sasa’nın sıfırdan başlattığı bir diğer üretim konusu da şişe cips’i alanında yürütülüyor. Plastik şişe cips’e ilk yatırımı gerçekleştiren Sasa, cam şişe cipsi alanına 100 milyon dolar yatırım yapıyor. Önümüzdeki Nisan ayında tamamlanacak yatırım ile günlük 800 ton ürün pazara sunulacak. Yeni tesis ile ithalat önlenecek, yanı sıra dev gruplara ihracatın da önü açılacak.

Erdemoğlu Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, yatırımlarında özkaynak ve finans kaynaklarının imkanlarını belli oranlarda kullandıklarını belirterek, “Erdemoğlu’nun şirketleri hep güçlüdür. Karlar, ağırlıklı yatırımlara aktarılır, şirket kasasında kalır. Sasa da da temettü dağıtma konusuna çok hassasiyetle yaklaşıyoruz. Temettülerde yatırım öncelikli bir statejimiz var” dedi. 

Sasa Polyester, yan haberimizde ayrıntılarını görebileceğiniz gibi önemli yatırım planlarını art arda devreye alıyor. Tüm yatırımlar devreye girdiğinde ABD dahil, tüm Avrupa ve Hindistan’a kadar uzanan çok geniş bir coğrafyanın alanındaki en büyük kuruluşu olacak. Erdemoğlu Holding, Sasa’da bir taraftan ürün çeşidini artırıp, sıfırdan yatırımlara soyunurken, diğer yandan çok değerli bir yatırım için de hazırlık yürütüyor. Kamuoyunun ilk kez iki yıl önce gazetemiz yazarı Vahap Munyar’ın (19 Haziran 2017-Hürriyet) yazısından öğrendiği, Erdemoğlu’nun Sasa’ya hammadde sağlayacak dev üretim tesisi projesi, global endüstride dinamikleri değiştirecek bir yapıya sahip. Adana Yumurtalık’ta MEG ve PTA üretimi öncelikliklendirilerek gerçekleştirilmesi planlanan projenin toplam yatırım tutarı 11.8 milyar doları buluyor. Daha önce Çalık Grubu’na tahsis edilen 8.5 milyon metrekare büyüklüğündeki arazi için, bakanlığın yönlendirmesi ile ÇED raporu sürecini başlattıklarını dile getiren Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, iki hafta önce ÇED raporunu aldıklarını söyledi.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan arazi tahsisi için izin beklediklerini söyleyen Erdemoğlu, “Türkiye üretimini yapacağımız hammadde için her yıl milyarlarca dolar ithalat gerçekleştiriyor. Arazi temininden sonra yatırıma hemen başlayabiliriz. İster tahsis, ister özelleştirme yolu ile Yumurtalık’taki arazinin temininden sonra ülkemiz adına en büyük projelerden birini hemen başlatabiliriz” dedi.

Neden kritik yatırım?

Yumurtalık’ta hammadde üretimine geçtiklerinde en büyük müşterisinin çok yakınındaki Sasa olacağını belirten Erdemoğlu, şöyle konuşuyor: “Yatırım ile Türkiye’nin 5 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Mamüle dönüştürülüp ihraç edildiğinde 12-15 milyar dolarlık cari açığını önleyeceğiz. Afrika, Ortadoğu, Rusya yanı sıra Avrupa üretim üssü olacağız. Bu olunca bölgemizin 60 milyar dolarlık ithalatının 30 milyar dolarlık payına talibiz. Yumurtalık ile pazara ucuz ve nitelikli hammadde garantisi vereceğiz. Ardımızdan milyarlarca dolarlık, yüzbinlerce istihdam yaratacak peş peşe yeni yatırımlar olacaktır”

Haber

Türkiye’nin “En İyi Yönetilen Şirketleri” belirlendi

Deloitte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı kapsamında ödüllendirilen şirketler açıklandı. 20 ülkede uygulanan ve Türkiye’de ikinci kez düzenlenen program kapsamında; yıllık 25 milyon TL’nin üzerinde ciroya sahip, beş yaşından büyük, 25 ve üzeri çalışanı olan, kontrolü Türkiye’de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olan ve halka açık olmayan şirketler, Deloitte koçları tarafından derinlemesine incelendi. Bu inceleme sonucunda, başvuran 95 şirketten 37’si finalist olarak jüri karşısına çıktı. Logo Yazılım’ın sponsorluğunda gerçekleştirilen programda Koç Üniversitesi akademik destekçi, Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası (BCCT), Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (Türkonfed) ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ise iş ortakları olarak destek verdi.

Aday şirketlerin değerlendirmesinde, Ümit Boyner’in başkanlığını üstlendiği ve Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, M. Buğra Koyuncu, Orhan Turan, Umran İnan ve Zeynep Bodur Okyay jüri desteği sağladı. Strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık, yönetişim ve finansallar olmak üzere dört ana başlıkta incelenen 37 şirketin 15’i ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ unvanını almaya hak kazandı. 2M Kablo, Arzum Elektrikli Ev Aletleri, Ege Kimya, Ekin Kimya, Epsan, Gün+Partners, Kırpart A.Ş., METYX Composites, Onurcan Ambalaj, Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Sönmez Transformatör, Sun Tekstil, Transorient, Turaş Gaz Armatürleri, VSY Biyoteknoloji ve İlaç, 2019 yılının ‘En İyi Yönetilen Şirketleri’ unvanlarını 11 Kasım’da Shangri-La Otel’de düzenlenecek törenle alacak.

Deloitte’un 23 şirket koçu 1000 saat çalıştı

Ödüllerin yanı sıra şirketlerin değerlendirme sürecindeki kazanımlarının önemli olduğunu söyleyen Deloitte Private Türkiye Lideri Ali Çiçekli, “Bu programın, iyi yönetim prensiplerinin uygulanması konusunda şirketlere yol gösterici olacağına inanıyorum” dedi. Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene ikincisini gerçekleştirdiğimiz ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programı, globaldeki diğer Best Managed Companies programları ile aynı değerlendirme kriterlerini içeriyor ve şirketlerin iyi yönetim adına sahip olması gereken özellikleri titizlikle inceliyor ve bu inceleme süreci şirketler adına çok öğretici oluyor. Bu program için özel olarak eğitilmiş yöneticilerimizden oluşan 23 Deloitte koçu, finalist şirketleri 360 derece analizlerle toplam 1000 saat inceledi ve bu şirketler, iş ve akademi dünyasının önde gelen temsilcilerinin liderliğinde değerlendirildi. Bu süreçte ulusal firmalarımızın, uluslararası standartlarda iyi yönetim mekanizmaları üzerine farkındalıkları artıyor, iyi yönetim konusunda gelişim alanları belirleniyor ve bu alanları güçlendirme konusunda firmalar destekleniyor. Aynı zamanda, önümüzdeki yıllarda Türkiye kazananlarının global Best Managed Companies platformunda da temsil edilmesi planlanıyor. Bu nedenle, ödülden ziyade ödüle giden yolda, inceleme sürecindeki öğretici kazanımları çok değerli görüyorum ve programın, uluslararası arenada şirketlerin temsil edilmesi adına fayda sağlayacağına inanıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyor, kazananları tebrik ediyorum.”

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu ise Deloitte Private tarafından uygulanan ‘En İyi Yönetilen Şirketler’ programına katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları söyledi: “Logo Grup olarak KOBİ’lerin ve şirketlerin dijitalleşmelerine ve bu çerçevede iş ve yönetim süreçlerini iyileştirmelerine destek sağlıyoruz. Şirketlerin gelişmelerine ve işlerini verimli bir şekilde büyütmelerine gerek hizmetlerimizle gerekse bu tür organizasyonları destekleyerek önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Yoğun rekabet ortamında, iyi yönetilen ve dijitalleşmeye uyum sağlayan şirketler ayakta kalabilecek bu açıdan bakıldığında da iyi yazılımlar kullanarak kendilerini sürekli geliştiren şirketler önemli bir avantaja sahip olacaklar.”

Kazanan şirketlerin öne çıkan özellikleri:

Değerlendirme sürecinin sonunda kazanan şirketlerin sahip olduğu ortak özellikler şu şekilde:

• Aile üyelerinin ve profesyonellerin de dahil edildiği, kapsayıcı bir yönetim yapısı,
• Katılımcı bir süreç sonrasında oluşturulmuş güçlü bir strateji,
• Strateji ile uyumlu hedeflerin belirlenmesi ve şirketin her kademesine yayılacak şekilde takip edilmesi,
• Güçlü bir finansal yapı ve raporlama altyapısına sahip olunması,
• Ar-Ge ve inovasyona yatırım yapılması,
• Kurum değerlerine, çalışan deneyimine ve şirket kültürüne önem verilmesi,
• Topluma geri verme bilincinin gelişmiş olması.