Haber

Kiracı mesken sahibi uyuşmazlıklarında yeni yönem


Kiracı ile mesken sahibi ortasındaki münasebete yönelik kararları de içeren “İcra ve İflas Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, TBMM Genel Konseyi’nde kabul edildi.

Kanuna nazaran, kira bağından kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve iştirakin giderilmesine ait uyuşmazlıklar, Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşu hakkından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan evvel orta bulucuya başvurulmuş olması koşulu aranacak.

Gayrimenkul hukuku uzmanları, 1 Eylül 2023’te yürürlüğe girecek düzenlemeyi kıymetlendirdi.

“Ara bulucu tarafları çağırıp ikna onları ikna etmeye çalışacak”

Gayrimenkul Hukuku Derneği Lideri Ali Güvenç Kiraz, son devirde kiracı ile mal sahibi ortasındaki alakanın önemli formda bozulmasının, artan davaların ve sulh hukuk mahkemeleri ile icra mahkemelerinin kira mukavelesi kaynaklı ihtilaflar nedeniyle kilitlenmiş olmasının bu davalarla ilgili orta buluculuk sürecini gündeme getirdiğini söyledi.

Yeni düzenlemeyle kira kontratı kaynaklı ihtilaflarda orta bulucunun zarurî hale getirildiğini vurgulayan Kiraz, yasanın 1 Eylül’den itibaren geçerli olacağını, bu tarihten evvel açılacak tüm davaları ve tahliye talepli icra takipleri için orta bulucunun mecburî olmayacağını kaydetti.

Kiraz, “1 Eylül’den itibaren bir mal sahibi yahut kiracı, dava açmak istediği takdirde orta buluculuk sürecini geçmeden direkt dava açamayacak ve dava açsa bile davası yöntem tarafından reddedilecektir.” dedi.

O tarihten sonra orta bulucunun kendisine yapılan müracaat kapsamında tarafların argüman ve savunmalarını yazılı olarak alacağını ve sonrasında da tarafları uzlaşma görüşmesine davet edeceğini aktaran Kiraz, bu davete icabet edilmesi halinde taraflara yargılama sürecinin uzunluğunu, tüm tarafların aslında mutlu olamayacağını, önemli bir vakit ve güç kaybı oluşturacağını anlatacağını söyledi.

“Arabuluculuk düzeneği değerli bir vazifesi yerine getirecek”

Ali Güvenç Kiraz, tarafların orta bulucuda mutabakatı halinde uzlaşma tutanağıyla sisteme kayıt yapılacağını ve bir mahkeme kararı üzere süreç göreceğini belirterek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Ancak taraflar uzlaşamazlar yahut orta bulucu uzlaşma görüşmesine katılmazlarsa orta bulucu, uzlaşma konusunda olumsuz raporunu düzenleyecek ve bunu da yeniden sisteme kaydettirecektir. Artık bu uzlaşmazlık tutanağı sonrasında dava açma hakkı oluşacaktır. Bu kademe geçilmeden katiyen dava açılamayacaktır. Kira tespit davaları açısından orta buluculuk düzeneği kıymetli bir vazifesi yerine getirecek. Kesin bir yüzde verilemez lakin yüzde 40-50 üzere bir muvaffakiyet oranı öngörülebilir. Tahliye davaları açısından ise birebir iyimserlikte olamıyoruz. Şöyle ki mal sahiplerinin daha evvel görüştükleri ve ihtarname gönderdikleri kiracıları ile tahliye sürecinde uzlaşmadıklarını görüyoruz. Bu noktada tahliye davaları açısından orta buluculuk sürecinde muvaffakiyet oranını daha düşük olacağını düşünüyoruz.”

Kiraz, yeni düzenlemenin yalnızca kira mukavelesi kaynaklı ihtilafları değil, bilhassa site apartman hayatını yakından ilgilendiren kat mülkiyeti kaynaklı ihtilaflar içinde mecburî orta buluculuk kaidesinin getirildiğini, genelde çok rahat çözümlenebilecek komşuluk hukuku problemlerinin aslında orta bulucu vasıtasıyla çözülmesinin taraflar açısından çok yerinde bir uygulama olacağını söyledi.

Yine çok uzun yıllar süren paydaşlığın giderilmesi (izalei şuyu) davalarında da zarurî orta buluculuk koşulu getirildiğini aktaran Kiraz, “Hissedarların paylaşım yapmak istedikleri lakin uzlaşamadıkları ve gayrimenkullerinin düşük bedellerle satılmasının yolunu açan bu davalarda getirilen orta buluculuk kuralı hem süreyi kısaltacak hem de bedel kayıplarını engelleyebilecektir.” dedi.

Ara buluculuk mühleti ve orta bulucunun zarurî olduğu konular

Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Lideri Avukat Ali Yüksel de orta buluculuk sürecinin uyuşmazlık konusuna nazaran değiştiğini belirterek, “Ara buluculuk süreci toplamda 4 hafta sürüyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor. Bu mühlet ticari uyuşmazlıklarda 4 hafta ve gerekirse 2 hafta uzatılabiliyor, kira bağlantılarında bahis ticari ise 4 hafta sürüyor ve gerekirse 1 hafta uzatılabiliyor. Uyuşmazlık konusu ticari olmayan olağan kiralarda ise arabuluculuk mühleti 3 hafta oluyor ve gerekiyorsa 1 hafta uzatılabiliyor.” diye konuştu.

Yüksel, mecburî arabuluculuk kapsamına giren kira ihtilaflarına ait şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kira tespit davaları, kira uyarlama davaları ve kiralananın tahliyesi davalarının yanı sıra gereksinimden tahliye, borç ödememe sebebiyle tahliye, yeni malik gereksinimi sebebiyle tahliye, 10 yıllık mühletin dolması sebebiyle tahliye, arsa müddetinin dolması sebebiyle tahliye, arazi kirası sebebiyle tahliye, kiracının verdiği hasar ve depozitonun geri alınması hususlarındaki uyuşmazlıklarda arabulucuya gitmek mecburî olacak. Ayrıyeten aidat ödemeleri, işgal edilen yerlerle ilgili bahisler ve genel heyetlerle ilgili kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zarurî olacak.”

Yüksel, binalarda yahut topraklarda duman, pis su, koku ve gibisi hususlarda komşunun rahatsız edilmesi; ağaçların komşu toprağa taşması ve topraktan geçilmesi üzere mevzular ile taşınmaz devranı yahut birebir hakların arabulucuda düzenlenebileceğini anlattı.

Ali Yüksel, miras hukukunun kapsam içinde olmadığını kelamlarına ekledi.

Haber

Satılık mesken ilanlarında yeni kriter


Hızlı artan kiralar konut satışlarını da etkiledi. Eski kiracıların ödediği sayı, yeni bedellerin çok altında kalınca kiracılı konut almak dezavantajlı hale geldi. Yatırım için konut alanlar, eskinin bilakis artık ‘kiracısız ev’ arar hale geldi.

Hürriyet’in haberine nazaran; piyasadaki bu talep ilanlara da yansıdı. Kiracısı hazır konut yerine kiracısız denilerek pazarlama yapılmaya başlandı. Düşük kiranın yanında tahliyenin zorluğu nedeniyle yatırımcıların boş konut aradığını belirten bölüm temsilcileri, kiracılı konutlarda de indirim yapıldığını lisana getirdi.

“Yatırımcı kiracılı mesken istemiyor” diyen gayrimenkul danışmanı Yavuz Çınar şunları söyledi: “Eski kiracıların ödediği sayılar yeni kiraya nazaran epeyce düşük, tahliye de sıkıntı. Bu nedenle yatırım için konut alan kiracılı meskene bakmıyor. Boş bir meskenin satışa dönmesi ortalama 2 ay ise, kiracılıda 6 ay oluyor. Meskende kiracı varsa alıcı indirim istiyor, bu yolla ziyanı telafi edeceğini belirtiyor. 7 milyon liralık bir meskende 1 milyon indirimi zorluyorlar.”

Gayrimenkul danışmanı Melih Babataş, “Ev arayanlar için en değerli kriterlerden biri konutun kullanım durumu oldu. Geçmişte mesken kiracılı ise avantaj sayılır ve bu türlü devam edelim denilirdi. Lakin bugün eski kiracıların piyasa şartlarına nazaran düşük bedel ödemesi ve tahliye davalarının uzun yıllar alması tercihleri değiştirdi. Bilhassa kiracısız mesken istenildiği belirtiliyor. Kiracılı konutu soran olmuyor, bir de kira sayısı çok düşükse satışı imkânsız hale geliyor. Kiracıların bir kısmı da durumu suiistimal ediyor. Evvelce kiracı taşınırken 20-30 bin lira taşınma masrafı veriliyordu. Bugün artık ödediği toplam kiradan fazla para talep edenler var. Mesela Cihangir’de bir kiracı konuttan çıkmak için 600 bin lira isteyebiliyor” diye konuştu.

Haber

Mesken sahipleri dikkat! Son gün 31 Mart


Gelir Yönetimi Başkanlığı datalarına nazaran, ülkemizde yaklaşık 2 milyon 275 bin kira geliri vergisi mükellefi bulunuyor.

Konuya ait değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Gelir Vergisi Kanununun 70’inci unsurunda belirtilen mal ve hakların kiraya verilmesi karşılığında elde edilen gelirler ‘gayrimenkul sermaye iradı’ olarak tabir edilmekte olup bu gelirler muhakkak şartlarda gelir vergisine tabi tutulmaktadır. Mükelleflerin 2022 yılında tahsil ettikleri kira bedeli konutlarda 9 bin 500 TL, iş yerlerinde ise 70 bin TL ve üzerinde ise 31 Mart tarihine kadar beyannamelerini vermeleri ve birinci taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor” dedi.

Beyannamenin verilme şekli

Mükelleflerin, 2022 periyoduna ilişkin beyana tabi gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için 1-31 Mart 2023 tarihleri ortasında beyannamelerini vermeleri gerektiğini tabir eden Özelmacıklı, “Beyannameler Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamından, Hazır Beyan taşınabilir uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan, e-Beyanname Sistemi ile elektronik ortamdan ve rastgele bir vergi dairesinden verilebiliyor. Hazır Beyan Sisteminde, kira beyannamesi elektronik ortamda onaylandığı anda beyanname verilmiş sayıyor” sözlerini kullandı.

Verginin ödeme zamanı

Özelmacıklı, “2022 yılında elde edilen gelirlere ait olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2023 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere ödenecek. Birinci taksidin, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2023 tarihine kadar, ikinci taksidin ise 31 Temmuz 2023 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor” dedi.

“Gerçek sarfiyat mi götürü sarfiyat mi?”

Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde iki başka prosedür olduğunu tabir eden Özelmacıklı, “Götürü sarfiyat yolunda, kira gelirlerinden istisna meblağı düşüldükten sonra kalan meblağın yüzde 15’i götürü masraf olarak hasılattan indirilir. Gerçek sarfiyat yolunda ise, kira gelirinden Gelir Vergisi Kanununda belirtilen masraflar indirilebilir fakat bu masrafların vergiden istisna edilen fiyata isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan sarfiyatların belgelendirilmesi mecburî olup, bu dokümanların 5 yıl müddetince saklanması gerekiyor. Götürü sarfiyatı formülünü seçen mükellefler iki yıl geçmedikçe gerçek sarfiyat prosedürüne dönemez. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenler gerçek masraf sistemini seçmesi durumunda oturdukları konut yahut lojman için ödedikleri kira bedelini sarfiyat olarak da düşebilirler” dedi.

“Hazır Beyan Sistemi ile verilebilir”

Kira geliri bulunan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamelerini kendileri için evvelden hazırlanmış olan Hazır Beyan Sistemi üzerinden de verebileceklerini tabir eden Özelmacıklı, “Hazır beyan sistemi, mükelleflerin beyannamelerinin Gelir Yönetimi Bakanlığı tarafından hazırlandığı ve internet ortamında bireylerin onayına sunulan sistem altyapısıdır. Sistemde eksik ya da yanılgılı olan bilgiler düzeltilebilir ve düzeltilmiş biçimiyle onaya gönderilebilir. Vergi dairesine gitmeden kolay, süratli ve inançlı halde beyanname verebilir” halinde konuştu.

“Deprem yaşanan vilayetlerimizdeki durum”

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş vilayetinde meydana gelen zelzeleler nedeniyle zorlayan sebep hali ilan edilen yerlerdeki beyannameler hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Deprem tarihi prestijiyle mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile ilan edilen zorlayıcı sebep hali kapsamında olan meslek mensuplarıyla ortasında zelzele tarihi prestijiyle Aracılık ve Sorumluluk Kontratı bulunan ve zorlayıcı sebep ilan edilen yerler dışındaki mükellefler tarafından verilmesi gereken beyannameler 15.08.2023 tarihine kadar verilebilecek ve bu beyannamelere istinaden tahakkuk edecek vergiler ise 31.08.2023 tarihine kadar ödenebilecek” dedi.

Haber

Kiraya tavan uygulaması getirilebilir mi? Temmuzda yüzde 25 tavan müddeti doluyor, sonra ne olacak?


Büyükşehirlerde konutların kiraları artık çok merkezi olmayan noktalarda bile fiyatıyla geçinen çalışanlar için zorlayıcı hale geldi. Kahramanmaraş merkezli sarsıntılar konut fiyatlarını tekrar artırırken, hükümet geçen yıl Temmuz 2023’e kadar yenilenecek kira kontratlarına yüzde 25 hududu koymuştu. Bu sona uymayan konut sahibi sayısı da bir epey fazla.

Örneğin dün, Adana’da kiralara fahiş fiyat artışı yaptığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Aylık kirası 833 TL olan kirayı 5 bin liraya çıkardığı sav edilen kişi adliyeye sevk edildi. Daha sonra hür bırakıldı.

Haber Global’den Hüseyin Karataş’ın haberine nazaran Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Türkiye’ye ‘kiralık konut üreticisi’ kavramını getirmek istediklerini söylüyor. Bakan Nebati, geçen haftalarda yaptığı bir açıklamada, “Model kapsamında üretilen kiralık konutlar, öncelikle kentsel dönüşümde riskli yapı malik ve kiracılarına hizmet sağlayacaktır.

Kiralama meblağları ve kira artışları kamu otoritesi tarafından belirlenecek ve kira tavanı uygulaması yapılacaktır. Böylelikle, bilhassa salgın sonrasından bu yana makul düzeylerin çok ötesinde artış gösteren kira enflasyonunu dizginleyeceğiz” sözlerini kullandı. Bu açıklamaya nazaran birtakım bireyler yalnızca kiralanması gayesi ile konut üretecek.

1) Mevcut kanunda kiracı mı konut sahibi mi korunuyor?

Türk Borçlar Kanunu 2011 yılında büsbütün yenilendi. Bu kanun kiracıyı zayıf taraf görme ön kabulü ile güçlü konut sahibi karşısında kiracının haklarını muhafazayı amaçladı.

Yeni Kanun, düzenlendiği periyodun ekonomik yapısını göz önüne alarak ve istikrar iktisadına nazaran, kira kontratlarına 5 yıl boyunca yalnızca ekonomik değişimleri dikkate alarak bir evvelki yıl kirasına TÜFE’nin 12 aylık ortalamasını geçmemek üzere artış yapılabileceğini karara bağladı. Yani civarda bir AVM ya da metro açılsa da havaalanı taşınsa da hafriyat ve inşaat ya da gibisi sebeplerle kira rayiçleri artı/eksi çok değişse de lakin 5 yılda bir tekrar değerleme yapılabilecek orta periyotta yalnızca enflasyon kadar artış yapılabilecekti. Ve bu kural emredici yani kesin halde ihdas edildi. Böylelikle mahkemelerin iş yükünün artmaması da amaçlandı.

800 TL kirayı 5 bin TL’ye yükselten mesken sahibi hür kaldı800 TL kirayı 5 bin TL’ye yükselten mesken sahibi hür kaldı

Oysa evvelki Yasa periyodunda kontrat müddetinin 1. yılından sonraki ekonomik bilgilere nazaran artış yapma hudut ve kuralı varken ondan sonraki yıldan itibaren kira tespit davası açılabiliyordu. Konut piyasasının son 3-4 yıldaki süratli değişimiyle fahiş fiyatlara ulaşması üzerine 5 yılda bir tekrar değerleme yapmak değişim suratını yakalayamadı ve konut sahipleri kiracıyı 5 yıldan evvel çıkarıp rayiçten kiraya vermek için hukukun hudutlarını zorlamaya başladı ve bazen de hukuksuz işler yaptı. Sorun buradan başladı esasında…

2) Yüzde 25 kira artışına uyuldu mu, sıkıntılar çözüldü mü?

Bu düzenleme emredici nitelikte olduğundan mal sahibi tarafı için bağlayıcı oldu. Lakin bu kere konut sahipleri, kelamda satış, aile bireyleri gereksinimi, kontrata terslik üzere mazeretlerle kiracıyı rahatsız ederek, yüzde 25’ten ve hatta enflasyondan bile daha fazla kira almaya çalıştı. Ya da 5 yıldan evvel tahliye etmek için kaideleri zorlamaya başladı ve bunda başarılı olanların oranı hiç de az olmadı. Bununla birlikte tekrar de kiracılar yenilenen kontratlarla ilgili bu yüzde 25 tavan sınırlamasının doğurduğu itimat ortamında ya yalnızca yüzde 25 oranında artırım yaptı ya da konut sahibinin rayice nazaran taleplerine ya da yeni kiralamanın el yakan fiyatlarına maruz kalmadan biraz daha istikrarlı, ortada bir artışa konut sahiplerini ikna edebildi.

Ev sahibi ile kiracı ortasında ‘baltalı’ artırım kavgasıEv sahibi ile kiracı ortasında ‘baltalı’ artırım kavgası

3) Yeni kiralamalarda yüzde 25 yahut öteki bir tavan var mı, olabilir mi?

Yeni kiralamalar için yüzde 25 yahut öbür bir tavan hududu getirilmedi. Bu türlü olunca kimi mal sahiplerinde kiracıyı çıkarıp kontratı 2-3 misli sayıdan yenileme iştahı daha da kabardı. Tabi bunda, daha yüksek yıllık kira üzerinden daha fazla emlak kurulu almak isteyen, piyasayı domine eden (elbette istisnaları var) emlakçıların rolü de küçümsenemez!

4) Kiraya tavan uygulaması getirilebilir mi?

Kira mukavelesi Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş tarafların özgür iradeleri ile kurulan bir mukavele çeşididir. Kanunda yer alan TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına nazaran artış kuralı ile hem tarafların kontrat özgürlükleri hem de hukuk güvenliği unsuru korunmak istenmiştir. Temelinde ekonomik bilgileri baz alan Kanun’daki kriterin altında ya da üstünde bir tavan koymak özgür piyasaya müdahale sayılabileceği üzere dengeyi de bir taraf aleyhine bozabilecek niteliktedir.

Nitekim yine enflasyonist bir iktisada dönülmesi uzun vadeli düzenlemelerin toplumun gereksinimini karşılamakta gecikmeler yaşanmasına neden olmuştur. Ülke iktisadının kiracılar üzerindeki tesirleri azaltılmaya çalışılırken mülk sahipleri ve kira bedeline bağlı olarak yapılan öbür faaliyetlerin iktisada tesirleri göz gerisi edilmemelidir.

Düzenleme ile eski kiracılar müdafaa altına alınırken bir mülkü birinci kere kiralayacak bireyler için rastgele bir düzenleme yapılmamıştır. Bu da uygulamada, mülk sahiplerinin, mevcut kiracıları ile ortalarındaki kira mukavelesini sonlandırarak yeni kiracı arayışına itmektedir. Enflasyonun önlenmesi hedefine ulaşmak için başvurulan kiraların sonlandırılması aracı, birtakım olumsuz yan tesirleri de beraberinde getirmiştir.

Bu tavan sınırlaması ekonomik prensipler açısından eleştirilse de Yasa temelinde yapıldığından mesken sahiplerinin kaideleri olgunlaştığında Anayasa’ya karşıtlık argümanıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak düzenlemenin iptalini dava etmesi dışında, bu kanun değişikliği ya da sonuçlarıyla ilgili başvurabilecekleri bir dava yolu yoktur. Zira düzenleme kanun koyucu iradesine dayanmaktadır ve barınma temel muhtaçlığının toplumsal sonuçlarının düzenlenmesi gayesine matuftur.

5) Temmuz 2023’te yüzde 25 tavan müddeti doluyor, sonra ne olacak?

2023 Temmuz ayında yeni bir düzenleme yapılmazsa devam eden kontratlardaki konut kiraları ‘TÜFE’nin on iki aylık ortalamalara nazaran değişim oranına nazaran hesaplanacak. Lakin kira bedellerindeki fahiş artışlar hala devam ettiğinden bunun önüne geçmek için yeni bir tavan hududu konulması da beklenen ihtimaldir. Öncelikle bu türlü bir tavan konulacaksa da tüm yük maliklere tahmil edilmemeli, ekonomik dataları göz gerisi etmeyen hem kiracı hem mülk sahibi için istikrarlı ve hakkaniyetli bir ölçü belirlenmelidir. Örneğin sabit bir oran yerine ekonomik datalar -+ bir rakam/oran belirlenmesi düşünülebilir.

Böylece hem kiralar daha makul belirlenecek hem de istikrar periyoduna nazaran çıkarılan Kanundaki 5 yılda bir tekrar değerleme yapabilme koşulunun sorun artırıcı tesiri azaltılmış olacaktır. Çünkü kanunla getirilen yüzde 25 ve gibisi bir hudut ekonomik bilgilerden uzak kaldığında rasyonalitesi sorgulanmakta ve birçok müzakerede uygulanmamaktadır.

Devam eden kontratlarda olduğu üzere yeni kontratlar için de rayiç ve tavan belirlenmesi gerektiği, öteki türlü devam eden kontratlarda da sorunun devam edeceği ve hakkaniyetsiz durumlara yol açabileceği aşikardır.

Haber

İstanbul’da aidat fiyatları uçuşa geçti: Mesken sahibi ve kiracılara ikaz


Türkiye genelinde artan konut fiyatları milyonlarca kişinin ortak sorunu. Kiralık konut fiyalarındaki artışın yanı sıra aidatlar da ailelerin bütçesini sarsıyor. Geçmiş yıllarda senede bir kere artan aidatlara, artık orta artırım yapılıyor.

Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya nazaran aidatlar son 1 yılda İstanbul’da yüzde 40 ile yüzde 154 ortasında arttı. Ortalama artışın yüzde 77 olduğunu belirten EVA Gayrimenkul Değerleme’den Değerleme Koordinatörü Serkan Bal “2022 ile 2023 kıyaslamasına nazaran yaklaşık 9 ilçenin artış oranı yüzde 100’ün üzerinde” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine nazaran; 100 metrekare bir daire için ödenen ortalama aylık aidatları incelediklerini belirten Serkan Bal, şunları söyledi:

 • En yüksek sayı 2 bin 600 lira ile Beşiktaş’ta görülürken, onu 2 bin lira ile Şişli, 1.800 lira ile Kadıköy, 1.750 lira ile Sarıyer ve Ataşehir takip ediyor. Kelam konusu sayının en düşük olduğu ilçeler ise Silivri ve Çatalca. Yapılan araştırmalara nazaran İstanbul’da 100 metrekare alana sahip daire başına ortalama aidat fiyatı asgarî 500 liraya ulaştı.

 • İlçe bazlı baktığımızda bir yıllık vakit dilimi içerisinde en yüksek artış oranı sırası ile Üsküdar, Beykoz, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde gözüküyor. Bunun nedeni ise Üsküdar, Beykoz ilçelerinde villa kullanımına uygun çok sayıda site bulunması, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde de donanımlı sitelerin fazla olması. Bu sitelerdeki ortak alan maliyetlerinin süratli artış göstermesi oranlara yansıyor.

Lüks konut projelerinde sayıların ortalamanın çok üzerinde olduğunu belirten Serkan Bal, şu bilgileri paylaştı:

“- Beşiktaş’ta bilinirliği yüksek markalı projelerde ortalama 100 metrekare dairelerin aidatları 12 bin lira. Kullanım alanlarının 200 metrekarelere ulaşması durumunda ortalama aidat sayılarının 15 bin lira civarında olduğunu, 250 metrekare ve üzerinde konutların 17 bin lira ve üzeri aidat sayılarına ulaştığını söyleyebiliriz.

 • Şişli’de bilinirliği yüksek markalı projelerde 100 metrekare dairelerin aidatlarının 9-10 bin lira bandında. Sarıyer, Üsküdar, Beykoz üzere lüks villa sitelerinde ortalama aidat sayıları 8 bin ile 12 bin lira aralığında değişiyor. Kadıköy Bağdat Caddesi’ne yakın rezidans projelerinde aidat sayılarının ortalama 5-6 bin lira aralığında olduğunu görüyoruz.

Ev kiralayacaklara uyarı

 • Konut alırken ya da kiralarken satış ve kira bedelinden sonra kesinlikle aidatı da sorun. Beklentinizin çok üzerinde bir aidat, alım ya da kiralama kararınızı etkileyebilir. İdare planlarını okuyarak aidatların nasıl toplanacağını öğrenebilirsiniz. Şimdi yeni başlayan bir projeden konut alıyorsanız bu sefer ortak alanlara, peyzaja, kaç giriş kapısı olduğuna dikkat etmenizde yarar var. Zira bu alanların fazla olması aidatların yüksek olacağı manasına gelir.

 • Mesken sahibiyseniz yapılan idare toplantılarına, genel suralara kesinlikle katılın. Böylelikle masraf kalemlerini sorgulayabilirsiniz.

İtiraz edebilirsiniz

 • Toplantıda alınan kararlara itiraz edebilirsiniz. Şayet bir usulsüzlük varsa, genel şuraya katılmayanlar toplantı tarihinden sonra 6 ay, katılanlar 1 ay içinde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açabilir. Usulsüzlük yapıldığını düşünmüyor, lakin artış oranına itiraz etmek istiyorsanız, bu kere inanılmaz genel heyet talebinde bulunmalısınız. 1/3 malik bir ortaya gelip, tasarruf önlemlerini masaya yatırabilir.

 • Kiracıysanız her sarfiyattan sorumlu olmadığınızı bilmeniz kıymetli. Apartman ya da sitelerde sarfiyatlar işletme bütçesi ve yatırım bütçesi olarak ikiye ayrılıyor. Sitede çalışanın maaşı, ortak alan faturalar üzere kullanımdan kaynaklı işletme kalemlerinden Kiracı sorumlu. Lakin demirbaş kalacak kalemler kiracıdan değil, konut Sahibinden istenmek zorunda. Mesela asansör büsbütün değişecekse, binaya yalıtım yapılacaksa bunu mülk sahibi karşılar. Apartman görevlisinin maaşı kiracının sorumluluğunda olsa da tazminatını mülk sahibi öder.”

Haber

Fahiş kiralara tarife sistemi önerisi! Artış engellenemiyor


Sözcü Gazetesi’nden Hülya K. Oruçoğlu’nun haberine nazaran depremzedelerin fahiş kira artışlarına maruz kalmasının akabinde Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, sarsıntı ve salgın devrinde eser fiyatı, kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar mahpus cezasını öngören yasa için çalışma başlattı. Çalışma, fırsatçı konut sahiplerinin belirlenmesi ismine olumlu bir adım olarak değerlendirilse de sorunun tahlilinde eksik kalacağı belirtiliyor.

‘Geçici bir önlem’

Tüm Teşebbüsçü Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Lideri Hakan Akdoğan, “Fırsatçıların belirlenmesi ismine bu türlü bir adımın atılması çok pahalı. Lakin bununla sonlu kalınmamalı. Zelzele ya da salgın olmadığında ne olacak? 20 gün evvel kiralar çok mu olağandı?” dedi. Tahlilin bir kesimi olarak konutta tarife sistemini adres gösteren Akdoğan, “Fahiş kira artışlarını engellemek ismine rayiç bedeller güncellenir, bölgelerde kıymet haritaları oluşturulur, metrekare ünite fiyatları çıkarılır, bunlar üzerinden azami kiralar belirlenir ve bir tarife sistemine geçilir ise bu kadar spekülatif durumlar olmaz. Kiraların enflasyon oranında, gerçek bir matematik ile belirlenmesi şart” diye konuştu.

Avukat Onur Cingil ise kelam konusu çalışmaya değinerek, “Burada mülkiyet hakkından tutun da barınma hakkı üzere her iki taraf için de geçerli insan hakları kelam konusu. Öteki taraftan buradaki asıl sorunun kaynağı ekonomik durum. Bu, süreksiz bir tedbir, bir yara bandı. Fahiş fiyatları bir kenara bırakırsak, burada mülk sahiplerinin de geçimlerini sağlayamamalarından kaynaklı bir durum kelam konusu” dedi. Öte yandan geçen günlerde Hollanda hükümetinin de artan kiralara karşı kiracıları korumak için fiyat sınırlaması getireceği belirtildi.

Asıl sorun ekonomik koşullar

Avukat Onur Cingil konut kiralarındaki artışının en kıymetli nedeninin düşük alım gücü olduğuna dikkat çekerek, “Sorunun ortadan kalkması için ekonomik durumun düzelmesi gerekli. Ayrıyeten Türkiye’deki zelzele gerçeği ile birlikte herkese konut yenilenmesi ya da barınma hakkını tanıyan bir siyaset geliştirilmesi lazım. Türkiye’de konutun bir barınma gereksinimi olarak görülmesi şart” açıklamasını yaptı.

Kiralanacak konut projeleri geliştirilmeli

TÜGEM Lideri Hakan Akdoğan, Türkiye’de yalnızca kiralanmak gayesiyle üretilecek konutlara gereksinim olduğunu vurguladı. “Tabii ki kiraların mantıklı ve makul olması gerekli” diyen Akdoğan, “Bunun için de insanları konut sahibi yapmak ismine daima geliştirilen projeler yerine, kiralanacak konut projeleri tasarlanmalı. Lakin beşerler, daima projelerle mesken almaya teşvik ediliyor. Beşerler hayatlarının bir kısmında ya da isterlerse her vakit kirada da oturabilir. Bunun için kiralamaya yönelik projelerin teşvik edilmesi şart” diye konuştu.

Haber

Zelzele sonrası fahiş fiyat artışlarına süreç başlatıldı


Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye nazaran, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli sarsıntılardan etkilenenlerin göç ettiği vilayetlerde, kiraların 5 bin liradan 15-20 bin liraya çıkarıldığı tarafındaki ihbarların akabinde Ankara Mali Cürümlerle Uğraş Şube Müdürlüğü grupları, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçti.

Şube Müdürlüğünde kurulan özel takım, Ankara 112 Acil Davet Merkezi Müdürlüğü ile uyum sağlayarak ulaştığı ihbar sahibi depremzedelerin “şikayetçi” olarak tabirlerini aldı.

Emlak satışı ve kiralamada aracılık yapan internet siteleriyle de irtibat kuran takımlar, Ankara’daki konutlara ilişkin kiralık ve satılık ilanlarına ilişkin bilgilere ulaştı. Sarsıntı öncesi ile sarsıntı sonrası değişimleri karşılaştıran takımlar fahiş fiyat artışı görülen ilanları tek tek tespit etti.

“Fahiş kira artışı” başlıklı haberler tarandı

Haberlerde ve açık kaynaklarda yer bulan “fahiş kira artışı” başlıklı haberleri de tarayan takımlar kelam konusu argümanların tamamını araştırdı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile yazışan takımlar, e-Ticaret sitelerinde 5 Şubat 2023 tarihi prestijiyle yer alan konut kira ve konut satış fiyatlarına yüzde 10’dan fazla artırım yapan ilanların datalarını soruşturma evrakına eklenmek üzere talep etti.

Ankara’da faaliyet gösteren ve ilanlarında olağandışı artış belirlenen emlakçılardan ilanlara ilişkin bilgileri ve kontratları temin eden takımlar, Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ve Ankara Ticaret Odası ile yaptığı yazışmalar sonrası da kayıtlı emlakçılardan 5 Şubat’tan bu yana aracı oldukları kira ve satış dokümanlarının nüshaları ile yeni kira ve satış bilgilerini aldı.

Bu gayeyle ilçe emniyet müdürlüklerinin takımları de emlakçıları tek tek ziyaret etti.

TÜİK’le de görüşüldü

Çalışmalar kapsamında Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) konut artış endeksi datalarını alan gruplar Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) ile görüştü.

Soruşturma sürecinde konut kira ve satış bedellerinin değerleme uzmanları (eksper) aracılığıyla değerlendirileceği ve emlak endekslerinin çıkarılacağı öğrenildi.

Çalışmalar sonrası ortaya çıkacak rayiç bedellerin üzerinde kalan ilanların sahipleri, şikayete mevzu mukaveleye taraf mülk sahibi ile ortacılar hakkında “şüpheli” sıfatıyla süreç yapılacak.

Haber

Denetimden çıktı, bölüm tahlil arıyor: Kirada ‘Avusturya’ modeli kural


Birol BOZKURT

Türkiye’de konut kira fiyatları sorunu toplumsal bir krize dönüşmek üzere. 2018 yılında kurda yaşanan atakla hareketlenmeye başlayan kira fiyatları, 2020 yılında pandemi ile yükselişe geçti. Rusya-Ukrayna savaşı, Afganistan, Pakistan, Körfez ve Kuzey Afrika kaynaklı ağır dış göçün yarattığı talep ve yüksek enflasyon baskısı fiyatları büsbütün denetimden çıkardı. Son olarak zelzele bölgesinden 1 milyon insanın batıya göç etmesi ile kira fiyatları yine uçuşa geçti.

İstanbul’un 4 yıl evvel lüks semtlerde 5 bin civarında olan kira fiyatları 70 bin liralara kadar yükseldi. Bağcılar ve Esenyurt’ta bile kiralar 10 bin liralara kadar yükseldi. Kira fiyatlarının önlenemez yükselişine son vermek için atılan adımlar yetersiz kaldı. Tahlil olarak ‘Değer haritası’ yahut sıkı kontrol önerilirken geçmişte benzeri sorun yaşayan ülkelerin sonuç aldığı daha radikal yaptırımlar gündeme geliyor. Bu ülkelerden biri olan Avusturya’da konutlar bedeline nazaran sınıflandırırken her bir kategoriye tavan fiyatı öngörüyor. İngiltere’de de 1988 tarihli Konut Kanunu sayesinde, hem tahliye kaideleri, hem de kira artışlarına devlet denetimi sağlıyor. Konut uzmanları, Türkiye’de uygulanabilecek model olarak ise Avusturya’yı öneriyor.

Kira fiyatları durdurulamıyor

Yaşanan ağır talep nedeniyle konut fiyatları ve kiralamalarda yaşanan astronomik artış mesken sahipleri ile kiracıları karşı karşıya getirdi. Konut sahipleri konutlarını daha yüksek kıymetlerden kiralamak için eski kiracılarını çıkarmaya çalışıyor. Kiracılar da bütçelerine uygun kiralık daire bulmakta zorlanıyor.

Emlak değerleme şirketi Endeksa’nın raporuna nazaran Türkiye’de Ocak 2023 sonu prestijiyle konutların kiraları bir evvelki yıla nazaran %176.53 artış gösterdi. Ocak 2023 sonu prestijiyle konut için Türkiye genelinde en fazla kıymet kazanan vilayetler sırasıyla Antalya, Karabük, Denizli, Hakkari, Trabzon oldu.

Fırsatçılar sarsıntıyla yine ortaya çıktı

Deprem felaketiyle sarsılan Türkiye’de bir tarafta eşsiz bir dayanışma örneği yaşanırken, öteki yandan ise fırsatçılar yüzlerini göstermeye devam ediyor.

KONTROLDEN ÇIKTI, DAL TAHLİL ARIYOR

Afet bölgesinden daha inançlı bölgelere yönelik göç ile esasen yıllardır artan kira fiyatlarına yine bir tepe yaşanıyor.

Yetkisiz emlakçılar internet siteleri üzerinden piyasayı domine etmeye çalışıyor. Buna fırsatçı konut sahipleri de eklenince zelzele felaketi sonrası pek çok kentte kiralık konut fiyatlarında yüzde 50’yi aşan, satılık konutlarda ise 50 bin liradan 600 bin liraya kadar ulaşan yükselişler görülüyor.

“İstanbul’da fiyatlar hareketlenecek”

Peki kira fiyatlarında artış sürecek mi? Kira fiyatlarına yönelik bir düzenleme yapılacak mı? Tüm Teşebbüsçü Emlak Müşavirleri Derneği Lideri Hakan Akdoğan, İstanbul’da kira fiyatlarında önemli bir hareketlilik beklediğini söyledi. İstanbul’da birtakım yerlerde düşüş, birtakım yerlerde yükseliş olacağını söyleyen Akdoğan, “Özellikle sarsıntı bölgelerinde, fay sınırı üzerinde olan ilçelerden beşerler konutlarını satıp uzaklaşmak istiyor. Daha emniyetli bölgelerde yahut yeni binalarda fiyatların daha da artacağını düşünüyoruz.Depreme sağlam raporunu alan ya da tahlilini tamamlayan binalarda fiyatlar daha da uçuk bir noktaya gelecek. Kimse yüksek katlı binalarda, zelzele öncesi yapılan binalarda oturmak istemiyor. Az katlı, müstakil ömür sunan yapılarda fiyat çok artacak. Kent merkezlerinde boşalma olabilir. Beşerler Mecidiyeköy Şişli’den feragat edecek. Kentsel dönüşüm kısa müddette olmayacağı için beşerler kent merkezlerinden sarsıntı riski az olan bölgelere kayacak. Bilhassa kiralık tarafı çok hareketlenecek” diye konuştu.

“Büyük kentlerde fiyatlar uçacak”

Emlak ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran ise büyük kentlerinde fiyatların uçacağını söylüyor. Başaran, “Sadece İstanbul değil bütün büyük kentlerde fiyatlar uçacak. Zira ülkenin yüzde 15’i yıkıldı. Herkesin muhtaçlığı olacak o bölgede. Parası olmayan ya da orta derece olanlar büyük kentlerin varoşlarında mesken isteyecek. Parası çok olanlar da büyük kentlerde yeterli yerlerde isteyecek. Hasebiyle her yere önemli formda bir talep olacak. Türkiye genelinde bu da fiyatları maalesef artıracak” dedi.

Depremin etraf vilayetlerdeki fiyatları artırdığına dikkat çeken Başaran, “Mersin’de kiralıklar uçtu. Göç hareketliliğinin yaşandığı tüm vilayetlerde fiyatlar yükseliyor. Her yerde İstanbul’da da birebir halde uçacak. Beşerler şu an bir endişeyle tahminen mesken almak istemeyecekler. Bilhassa kiralarda barınma muhtaçlığı inanılmaz olacağı için çok artacak” diye konuştu.

Konutta ani fiyat dalgalanmalarına karşı 3 öneri

Kira fiyatlarında yaşanan astronomik artış durdurmak için ne neler yapılabilir? Dünyada benzeri meselelerin sonrasında ülkelerin neler yaptığına baktığımızda kira kontrolleri ile sorunu çözme yoluna gittiklerini görüyoruz. Pekala Türkiye’de kira kontrolleri sorunu çözer mi? Dünyada kira kontrolü uygulayan ülkelerin modellerini inceledik ve sorunun tahlili için neler yapılabileceğini bölüm temsilcileri ile konuştuk. Birçok gelişmiş ülkede kira kontrolleri uygulandığının altını çizen dal temsilcileri Türkiye’de de kira fiyatlarında yaşanan artışa devletin dur demesi gerektiği görüşünde.

Enflasyonda yaşanan artışla birlikte geçtiğimiz yıl hükümet harekete geçmiş kira artış oranlarına sınırlamaya gidilmişti. 8 Haziran 2022’de yürürlüğe giren düzenlemeyle 1 Temmuz 2023 tarihine kadar kira artışları yüzde 25 ile sonlandırıldı.

Kira kontrolleri dünyada nasıl uygulanıyor diye incelediğimizde bu uygulamanın genel olarak konut buhranlarının sonucu olarak doğduğunu görüyoruz. Hükümetlerin kira denetimlerini kiracılardan çok yüksek kira parası istenmesini ya da topluca konuttan çıkarılmalarını önlemek için tercih ettiğini görüyoruz. Burada kiraların yükseltilmesini belli bir tertibe bağlayarak, meskenden çıkarmayı güçleştirmek ve kiracı-malik bağlantılarını kontrol altına almak amaçlanıyor. Türkiye’de de Anayasa’nın 5. hususunda barınma gereksinimi devletin temel hedef ve misyonları ortasında sayılmış, 35. hususunda ise mülkiyet hakkının kamu faydası emeli ile sonlandırılabileceği belirtilmiştir.

Tüm dünyada konut piyasasında, piyasa düzeneklerinin tam olarak işlememesi ve konut arzının bir anda artırılmasının mümkün olmaması nedeniyle bu çeşit sınırlamalar kaçınılmaz oluyor. Bundan ötürü konut sıkıntısının tahlili ve barınma gereksiniminin karşılanması maksadıyla, toplumun ortak fayda ve çıkarlarının bireyin fayda ve çıkarlarının üstünde tutulabileceği ve hakkın özüne ve ruhuna karşıt olmamak şartıyla mülkiyet hakkına sınırlama getirilebileceği kabul ediliyor. Bu kapsamda devletler vakit zaman taşınmaz kiralama hakkına çeşitli taraflardan sınırlama getiriyor.

“Bölgesel kira kıymet haritaları oluşturulmalı”

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Hepşen, Türkiye’de kira fiyatlarında yaşanan artışın da bölgesel cari kira bedellerinin belirlenmesi ve bedel haritalarının oluşturulması gerektiğini söylüyor. Hepşen, “Serbest piyasa iktisadı temelinde sağlıklı ve sürdürülebilir bir konut kira piyasası için öncelikle sağlıklı bir kontrolün olması gerekmektedir. Bu manada geçtiğimiz günlerde gündeme gelen kira kontratların artık e-devlet üstünden yapılması gündeme gelmişti; bunun sistemin kayıt altına alınması açısından çok değerli olduğunu söz edebilirim. Ayrıyeten, değerleme şirketlerinin hazırladıkları raporlara bağlı olarak bölgesel cari kira kıymetlerinin gözlemlenmesi, kıymet haritalarının oluşturulması ve bunların anlık takip edilmesi kontrol açısından kıymetlidir. Öteki taraftan, arsa temin zorluğunu aşmakta bir öteki öncelikli amaç olmalıdır” halinde konuştu.

“Kira tespit raporu orta tahlil olabilir”

Pandemi periyodunda kimi ülkeler enflasyon artışı ve konuta yönelik artan talebi görerek azami kira artışında sınırlamalar getirdiğini söyleyen TSKB Gayrimenkul Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, “Bu süreçte son bir yıllık periyotta kira uyuşmazlıkları tarafında daha sık talep edilmeye başlanan kira tespit raporu bir orta tahlil olabilir. Değerleme bölümü bu bahsin tam merkezinde yer alıyor. Vergide kayıt dışılığı tedbire ve çabaya yönelik hareket planında da kira mukavelelerinin e-devlette bulunması ve gayrimenkul değerleme bilgi sistemine yönelik atıflar mevcut. Bizim değerleme kuruluşları olarak raporladığımız bilgiler de bu sisteme entegre edildiğinde bölgesel kira rayiç pahaları verisi oluşturulabilecektir. Başka yandan konutu yatırım aracı olarak görmemek ve artan demografik talep ile birlikte arzı artırıcı faktörlerin de kira sayılarında tesirli olduğunu unutmamak gerekiyor” dedi.

“Kira sonlandırması sınıflandırılabilir”

Türkiye’de türel olarak birinci mukavelelerde kira sonlandırmasına ait bir karar bulunmadığını söyleyen Gayrimenkul Hukuku Enstitüsü Lideri Av. Ali Yüksel, “Ancak, konutta kira artışlarını 1.7.2023 tarihine kadar yüzde 25’le sınırlayan Borçlar Kanununa unsur eklenerek, birinci kiralamada sokak rayici getirilmesi mümkündür. Buna nazaran, semtlerin, sokakların ve binaların emlak vergisi ve pahalı konut vergisi belirlendiğine nazaran, kira sınırlamasına ait bir sınıflandırma da yapılabilir. Burada toplumsal konutlar, orta konutlar ve lüks konutlar ile yazlıkları da başka sınıflandırmaya tabi tutmak gözetilebilecektir” sözlerini kullandı.

Kentsel dönüşüm kira talebini artırıyor

Kentsel dönüşümde konut sahiplerinin meskenlerini 90 gün içerisinde boşaltma mecburiliği bölgede kiralık konutlara talebi artırıyor. Riskli binaları boşaltırken konut sahiplerine bin 500 ile 4 bin 500 lira ortasında bir kira yardımı yapılıyor. Kiracılara ise yalnızca taşınma yardımı var. Kentsel dönüşümün başladığı böladurum kira fiyatlarını artırıcı bir tesir yaratıyor. Bu türlü olunca da meskeninde kentsel dönüşüm başlatan konut sahiplerinin kiralık konut bulamamasına yahut yüksek kira ödemek zorunda kalmasına yol açıyor. Kentsel dönüşümün başladığı binada 90 günde meskeni boşaltma koşulu bulunuyor. Bölüm uzmanları bu müddetin 1 yıla çıkması gerektiğini söylüyor. Böylelikle biranda oluşan konut talebinin önüne geçilmesi böylelikle kentsel dönüşümün özendirilmesi hedefleniyor. Türkiye’de nüfusun yüzde 72’si zelzele neslinde yaşıyor. Buna karşın kentsel dönüşümün başladığı 11 yılda bugüne kadar yalnızca yüzde 15 dönüşüm yapılabildi.

Deprem felaketi İstanbul’da iki ilçeyi ön plana çıkardı

İstanbul’da ikamet eden vatandaşlar sarsıntı riskinin daha az olduğu bölgelerdeki konutlara talep gösteriyor. Başakşehir, Arnavutköy üzere ilçeler araştırılırken, 1999 yılı öncesi yapılan konutlara ilgi düştü. Kahramanmaraş’ta meydana gelen 2 büyük zelzelenin akabinde konut piyasasında hareketlilik başladı. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar sarsıntı riski daha az olan bölgeleri araştırmaya başladı. Birtakım mesken sahipleri fay sınırına yakın olan bölgedeki konutlarını satılığa çıkardı. Kirada oturanlar ise daha az risk altında olan ilçelerdeki konutlara ilgiyi artırdı. Fay çizgisinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlar, Başakşehir ve Arnavutköy üzere bölgelerdeki konutlara istek gösteriyor. 1999 sarsıntı öncesi yapılan konutlara da ilgi düşerken, yeni binalara ilgi arttı.

Dünyada uygulanan kira denetim yöntemleri

Günümüzde kira denetimi hedefiyle kullanılan en yaygın usul olarak sınıflandırma prosedürü ön plana çıkıyor. Bu yolda misal özelliklere sahip konutlara uygulanabilecek en yüksek kira bedelinin ve bu kira bedellerine uygulanacak artış oranları kanun ile belirleniyor. Bu mevzudaki birinci uygulamalarda kira bedeli muhakkak bir yıla nazaran sabitlenirken, daha sonraki uygulamalarda belli bir artış oranı (enflasyon gibi) dikkate alınarak kira bedelinin belirlenmesi temeli benimsenmiştir. Bu formülde taşınmazlara uygulanacak kira bedelleri sonlandırılırken, emsal özellikli taşınmazlar bir küme olarak değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

DÜNYADA KIRA DENETİMİ UYGULAYAN DEVLETLER

AVUSTURYA: Avusturya’da 1981 yılında çıkarılan bir kira denetimi kanunu ile taşınmaz kira bedelleri sonlandırılmıştır. Bu kanun ile apartman daireleri A, B, C ve D olmak üzere dört sınıfa ayrılmış ve (taşınmaz maliki ile kiracı ortasında öbür türlü bir muahede olmadığı sürece) her sınıfın metrekare fiyatı aşikâr oranlarda sonlandırılmıştır.

İNGİLTERE: İngiltere’de Birinci Dünya Savaşından beri kira kontrolü uygulanıyor. İngiltere’de birinci dünya savaşında mevcut konutların büyük ölçüde tahrip olması sonucu kira bedellerinde meydana gelen çok yükselişleri engelleyebilmek hedefiyle kira bedellerine sınırlama getirilmiştir. Bu tarihten sonra çıkarılan çeşitli kanunlarla kira bedelleri artışına sınırlama getirilmiştir. Hala yürürlükte bulunan 1988 tarihli Konut Kanunu, hem tahliye sebeplerini, hem de kira artışlarını sınırlamaktadır.

İTALYA: İtalya’da da 1947 yılından bu yana kira denetimi uygulanmaktadır. Bu kapsamda kamu otoriteleri kiraların denetimi maksadı ile sık sık kira mevzuatına müdahalede bulunmaktadırlar. Bu müdahaleler bazen kira bedellerinin dondurulması, bazen tüm şimdiki kiraların mühletinin uzatılması, bazen de kiraya bahis taşınmazların tahliyesini öngören yargı kararının uygulamasının hükümet tarafından çıkarılan kanun kararında kararname ile durdurulması formunda cereyan edebilmektedir.

HOLLANDA: Hollanda’da İkinci Dünya Savaşından bu yana uygulanan kira kontrolü siyaseti kelam hususudur. Bu kapsamda 1979 yılında giren Konut Kiracılığı Yasası; kirası makul bir düzeyden düşük konutlar için kiranın yılda yalnızca bir defa artırılabileceğini, bu artışın devletin belirlediği orandan daha fazla olamayacağını öngörmektedir.

DANİMARKA: Danimarka’da da İkinci Dünya Savaşından beri kira denetimleri uygulanmaktadır. Danimarka’da her belediye bünyesinde, daire özelliklerine nazaran uygulanacak azami kira bedelini belirlemekle misyonlu bir kira denetimi ofisi bulunmaktadır. Bu ofisler tarafından belirlenen kira bedelleri çoklukla taşınmazın pazar pahasını yansıtmamaktadır.

MALTA: Malta’da Konut Kanunu, otoritelere kiracı ile konut sahibi ortasındaki bağlantılara müdahale etme hakkı tanımaktadır. Konut Kanunu’nun 3. hususu kapsamında otoriteler; kamu faydası tarafından gerekli gördükleri durumlarda, muhakkak şahıslara oturma imkanı tanımak maksadıyla konut sahiplerine resmi buyruk verebilmektedirler. Bu kapsamda kiraya bahis taşınmazların kullanımının Toplumsal Konutlar Yöneticiliği tarafından verilen buyrukla taşınmaz malikinden alınarak belirli bir kira bedeli karşılığında kiracılara geçirilmesi kelam konusu olabilmektedir.

ABD: Amerika Birleşik Devletlerinde de (eyaletler ortası farklılıklar görülmekle birlikte) kira denetimleri uygulanmaktadır. Bilhassa v1970’li yıllarda enflasyon oranının çok yükselmesi sonucu başlanan kira denetimleri, bugün kimi eyaletlerde kaldırılmış ya da hafifletilmiş olsa bile hala pek çok eyalette uygulanmaya devam etmektedir. Kiraya mevzu taşınmazlara uygulanan bir kira tavanı bulunmaktadır. Benzeri özellikler gösteren konutlar için her yıl en geç 31 ekim tarihine kadar, temel fiyatlar ve enflasyon oranı dikkate alınarak Kira Heyeti tarafından yayınlanan “yıllık genel düzenleme” ile yine belirlenmektedir.

Haber

“Evim Yuvan Olsun” kampanyasına bağış için bugün prestijiyle 4 bin 191 müracaat yapıldı


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan edinilen nazaran “asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen sarsıntılar sonrası afetten etkilenenlerin barınma sıkıntısını gidermek emeliyle başlatılan “Evim Yuvan Olsun” kampanyasına konut sahiplerinin ilgisi sürüyor. Kampanyaya bugün prestijiyle 4 bin 191 bağış başvurusu gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da kampanyanın ayrıntılarına ait bilgi verildi.

Buna nazaran, “Evim Yuvan Olsun” kampanyası, depremzedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmaları hedefiyle düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın açıkladığı kampanya, muhtaçlık fazlası olan boş meskenlerin inançlı formda, makul mühlet ve kurallarda depremzedelere tahsis edilmesini kapsıyor.

İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının uyumundaki kampanyaya AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com ve Zingat da takviye verdi.

Kısa müddette binlerce vatandaş, depremzedelere makul müddetlerle konutlarını tahsis etmek hedefiyle “www.evimyuvanolsun.org” adresine başvurdu.

Uygulamanın detayları

Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kampanyaya, “3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli bedelle kira” yahut “kira desteği” ile katılabiliyor.

Kampanyanın yürütüldüğü “www.evimyuvanolsun.org” internet sitesinde “Evimi En Az 3 Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum” butonuna basanların müracaatları, meskenin bulunduğu ilçenin kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek.

Kaymakamlığın uygun bulduğu konutlar bedelsiz olarak kampanyaya dahil olacak. Kaymakamlık ile konut sahibi ortasında “Ödünç Sözleşmesi” imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, meskene kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık mühlet yardımsever konut sahibinin isteğiyle 12 aya kadar uzatılabilecek.

“Evimi İndirimli Bedelle 1 Yıl Mühlet İle Kiraya Vermek İstiyorum” seçeneğini tercih edenlerin müracaatları da tekrar meskenin bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından incelenecek.

Kaymakamlık, istenen kira bedelinin konutun gerçek ederinin besbelli bir halde altında olmasına bakacak. Kaymakamlığın meskenin uygunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu teyit etmesinin akabinde, konut kampanyaya dahil edilecek.

Kaymakamlık ile konut sahibi ortasında “Kira Sözleşmesi” imzalanacak. Belirlenen depremzede aile, konuta kaymakamlık tarafından yerleştirilecek. Konut için belirlenen kira bedeli, AFAD hesabında toplanan kira bağışlarından karşılanacak.

“Depremzede Ailelere Kira Takviyesinde Bulunmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında indirimli olarak kiralanacak meskenlerin ödemelerinde kullanılacak.

Depremzedelerin seçilme aşaması

Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Bakanlığı üniteleri tarafından belirlenecek. Konutlara yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, nizamlı tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar üzere dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile sarsıntıda fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere öncelik verilecek.

Evlerin elektrik, su, doğal gaz faturaları kaymakamlık tarafından karşılanacak. Mesken sahiplerine ek bir masraf doğmamasına dikkat edilecek.

Depremzedelerin kullandığı konutun yahut meskendeki eşyanın ziyan görmesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede olacak. Bu konutlar, “Tek Yürek Bina ve Eşya Sigortası”yla garanti altına alınacak.

Emlak listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsiemlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, sahip oldukları müşteri portföyünü kampanyaya yönlendirecek. Konutunu depremzedelere açmak isteyenler, istedikleri bir platformdan müracaat formu doldurarak kampanyaya katılabilecek. Bu platformlarda doldurulan müracaat formları, kurulan entegrasyonla İçişleri Bakanlığının sistemlerine iletilecek.

Başvuru etapları ise şöyle olacak:

 • Konut sahibi, emlak sitelerinden müracaat formunu dolduracak.

 • Emlak sitesi, konut sahibiyle irtibata geçerek bilgileri doğrulayacak.

 • Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği bilgileri ilgili kamu ünitesine iletecek.

 • Kaymakamlık yetkilileri, meskeni ziyaret ederek uygunluk tespiti yapacak.

 • Kaymakamlık, mesken sahipleriyle “Ödünç Sözleşmesi” yahut “Kira Sözleşmesi” imzalayacak.

 • Engelli, yaşlı üzere dezavantajlı bireylere sahip aileler, öncelikli olarak konutlara yerleştirilecek.

 • Kaymakamlık, mühlet bitiminde konutu mesken sahibine teslim edecek.

 • Bakanlardan değerlendirme

Açıklamada, ilgili bakanların kampanya tanıtımına ait görüşlerine de yer verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sarsıntının birinci gününden itibaren vatandaşlardan kullanmadıkları meskenlerini tahsis etmek için telefon ve bildiriler aldıklarını belirterek, “Bunun sonucunda bu kampanyayı başlatmış olduk. ‘Evim Yuvan Olsun’ projesi ‘devlet-millet el ele’ verilerek yapıldı. Bu kampanya ile inançlı biçimde hayırsever vatandaşlarımızın konutlarını afetzede vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız.” tabirlerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da toplumsal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hayırsever insanlarımızın depremzedelere konutlarını açmak istediklerini biliyoruz. Hazırladığımız ‘Evim Yuvan Olsun’ uygulamasını vatandaşlarımızın istifadesine sunuyoruz.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

Baykar 22 konutla takviye verdi

Baykar İdare Heyeti Lideri Selçuk Bayraktar ise toplumsal medya hesabından, “Baykar’daki çalışma arkadaşlarımız için yeni yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bu günleri el birliğiyle, dayanışmayla aşacağız.” duyurusunda bulunmuştu.

Haber

Zelzele bölgesine yakın vilayetlerde kira fırsatçılığına dikkat çekildi


Türkiye’yi sarsan felaketin akabinde milyonlarca depremzedenin başlattığı zarurî göç, fırsatçı konut sahipleri nedeniyle fahiş kira artışlarını da beraberinde getirdi. Göçün durakları ortasında yer alan kentlerde kiralar yükseldi, sarsıntıdan büyük hasar alan Malatya’da bile yer yer 4.5 katına varan artışlar yaşandı.

Önüne geçilemiyor

Sözcü Gazetesi’nden Hülya Keskin Oruçoğlu’nun haberine nazaran Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu Lideri Hacı Ali Taylan, “Türkiye’de aslında son bir, bir buçuk yıldır ekonomik nedenlerden kaynaklı olarak kira artışları yaşanıyordu. Artık bu artışa depremzedelerin durumunu fırsat bilenlerin yaptığı artışlar da eklendi. Mersin, Malatya, Sivas, Ankara, Antalya, Konya kiraların yükseldiği kentler ortasında yer alıyor. Maalesef kimi fırsatlaçılar, zelzele üzere büyük bir acıdan dahi nemalanmak için uğraşıyorlar” dedi. Fahiş kira artışları ile karşılaşan depremzedelerin Ticaret Bakanlığı’na, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na şikayette bulunabileceğini anımsatan Hacı Ali Taylan, “Ama kanunlarda mesken sahiplerine uygulanabilecek yaptırımlar çok hudutlu. Sonuçta bunlar özel mülkiyet. Bu sorun; insani hislerle ilgili bir durum. Maalesef bu fırsatçılığının önüne çok da geçilemiyor. Emlak danışmanları olarak biz de bu periyotta çok önemli kararlar aldık. Hizmet bedeli almadık. Çok sıkıntı durumda olan ve konut kiralayan şahıslara mobilya yardımında bulunduk. Meskenlerini fiyatsız olarak depremzedelere açan hayırseverler de var” açıklamasını yaptı.

“İnsaflı olmaya çağırıyoruz”

“İnsanları insaflı ve vicdanlı olmaya davet ediyoruz” tabirlerini kullanan Taylan, “Depremde gördük ki; varlıklı olmanın, apartman ya da yüzlerce daire sahibi olmanın değeri yok. Apartman sahibi de kiracı da şu an birebir çadırda kalıyor” dedi.

Kiraların yükseldiği kentler

1-Mersin’de kiralar iki-üç kat arttı. Birtakım 1+1 dairele­rin fiyatlarının 10 bin TL’den başladığı tabir edildi.

2-Depremden etki­lenen Malatya’da kiralar yükseldi. Kentte; 2 bin TL’lik kira­ların 9 bin TL’ye kadar çıktığı belirtildi.

3-Ankara, kiraların yükseldiği kent­ler ortasında yer alıyor. Kentte, yüzde 100’e yakın kira artışla­rının olduğu aktarıldı.

4-Sivas, Konya ve Bursa’da kiralar arttı. Konya’da yüzde 40’ı aşan artışla­rın olduğu belirtildi.

5-Depremzedelerin gittiği kentlerden Antalya da kira artışlarından nasibini aldı. Kentte kiraların yükseldiği anlatıldı.