Haber

Son bir yılda 89 firma borç yapılandırdı

Ekim 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 257 adet firma (112 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 89 firma (31 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

Türkiye Bankalar Birliği(TBB) tarafından açıklanan rapora göre, FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 31 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 3 tanesi inşaat, 16 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 14 tanesi turizm, 7 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,1 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3 tanesi eğitim, 4 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 5 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor. Söz konusu firmaların 40’ı İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 8’i Ege’de, 8’i Doğu Marmara’da, 10’u Batı Anadolu’da, 11’i Akdeniz, 5’i Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer aldı.

Ekim 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4.749 milyon TL’si imalat sanayi, 4.934 milyon TL’si enerji, 65 milyon TL’si inşaat, 936 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1.059 milyon TL’si turizm ve 209 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL’si eğitim, 350 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 1.598 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 14.998 milyon TL oldu.

59 firma küçük ölçek kapsamında

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 59 adet firma (35 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 25 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taşocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 3 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da,1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu
Bölgesi’nde bulunuyor.

Kasım 2019-Ağustos 2020 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 41 milyon TL’si inşaat, 82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm ve 34 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 272 milyon TL’dir.

Leave A Reply