Haber

Şirketlerden 1 yılda 17,4 milyar TL’lik yapılandırma


Ekim 2019-Eylül 2020 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 274 adet firma (116 grup) alındı. Kapsama alınan firmalardan 100 firma (33 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. 

Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“FYYS bağıtlanan firmalardan 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 34 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 7 tanesi inşaat, 17 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 15 tanesi turizm, 8 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,1 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 3 tanesi eğitim, 4 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler sektöründe, 6 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 42’si İstanbul’da, 3’ü  Batı Marmara’da, 10’u Ege’de, 10’u Doğu Marmara’da, 12’si Batı Anadolu’da, 12’si Akdeniz, 7’si Orta Anadolu’da, 2’si Batı Karadeniz,
1’i Kuzeydoğu Anadolu, 1’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Ekim 2019-Eylül 2020 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 4.936 milyon TL’si imalat sanayi, 4.934 milyon TL’si enerji, 128 milyon TL’si inşaat, 1.927 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 1.139 milyon TL’si turizm ve 347 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 275 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 73 milyon TL’si eğitim, 350 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 2.526 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 17.393 milyon TL’dir.

FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama

Yeniden yapılandırma 26 firma ve 281 milyon TL oldu. Kasım 2019-Eylül 2020 dönemi içinde, FYYÇA Küçük Ölçekli Uygulama kapsamına 61 adet firma (35 grup) alınmıştır. Kapsama alınan firmalardan 26 firma (10 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlanmıştır.

FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik ve taşocakçılığı, 6 tanesi imalat sanayi, 5 tanesi inşaat, 8 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 3 tanesi diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir. Söz konusu firmaların 11’i İstanbul’da, 2’si Ege’de, 5’i Doğu Marmara’da, 1’i Batı Anadolu’da, 1’i Akdeniz’de, 1’i Orta Anadolu Bölgesi’nde, 4 tanesi Batı Karadeniz Bölgesi’nde ve 1 tanesi Ortadoğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

Kasım 2019-Eylül 2020 dönemi içinde, 15 milyon TL’si madencilik ve taşocakçılığı, 49 milyon TL’si imalat sanayi, 41 milyon TL’si inşaat,  82 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 51 milyon TL’si turizm, 9 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler ve 34 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 281 milyon TL’dir.”

Leave A Reply