Haber

Serbest Bölgeler Dernekler Platformu 34. kez toplandı

2009 yılında; serbest bölgelerde yatırım yapan firma sahipleri ve yöneticilerinin ortak sesi olmak, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak serbest bölge yatırımcılarının ortak sorunlarını gündeme taşımak ve çözüm üretmek, serbest bölgelerde üretim ve ihracat hacmini artırmak, dolayısıyla istihdam ve döviz girdisi sağlamaya yönelik çalışmalara ve serbest bölgelerin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla kurulan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, 34. Olağan Toplantısı’nı İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği’nin (İESBD) ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Gerçekleşen toplantıda; platforma yeni katılan, ticaret hacmi itibariyle Türkiye’nin ikinci büyük serbest bölgesi olan İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi’nin tanıtımı yapılarak, örnek başarı hikayesi anlatıldı. Diğer serbest bölgelerle daha yakın işbirliği olanakları görüşüldü. Ayrıca, Ekonomi Bakanlığı’nın kaldırılmasıyla Ticaret Bakanlığı’na bağlanan ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ile aynı bakanlığa bağlı olunmasına rağmen, serbest bölgelerde çözülemeyen gümrüğe ilişkin sorunlar görüşüldü, çözüm önerilerinin bakanlığa iletilmesine karar verildi. Serbest bölgelerin ülke ekonomisine desteği ve cari açığı azaltıcı katkıları görüşülerek, serbest bölgelerin daha iyi tanıtılması için yakın zamanda yapılması planlanan faaliyetler değerlendirildi.

Antalya Serbest Bölge Yatırımcılar Derneği (ASBİAD), Bursa Serbest Bölgesi İşadamları Derneği (BUSBİAD), Ege Serbest Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (ESBİAD), İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi Kullanıcılar Derneği (İESBD), Kayseri Serbest Bölgesi İş Adamları Derneği (KASBİAD), Kocaeli Serbest Bölgesi Tersaneler Birliği (KOSTBİR) ve Mersin Serbest Bölge Kullanıcılar Derneği’ni (MESBAK) kapsayan Serbest Bölgeler Dernekler Platformu, toplam ticaret hacmi itibariyle en büyük 10 serbest bölgenin 7’sinde bulunan derneklerdan oluşuyor. Serbest Bölgeler Dernekler Platformu’na üye firmalar, serbest bölgelerin toplam ticaret hacminin yüzde 70’ini üretiyor.

Leave A Reply