Haber

Resmi Gazete’de bugün (31 Ağustos 2020)

Kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay daha uzatıldı

Yeni Koronavirüs (Covid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23’üncü maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, yeni koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebep gerekçesiyle 30 Haziran 2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, anılan kanunun ek 2’nci maddesi kapsamındaki uzatma süresiyle sınırlı kalmaksızın 29 Haziran 2020 tarihli ve 2706 sayılı Cumhurbaşkanı kararında belirtilen esaslar çerçevesinde ve 30 Temmuz 2020 tarihli ve 2810 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile uzatılan bir aylık süreden sonra başlamak üzere 2 ay uzatıldı.

Uygulama 26 Mart 2020’de başladı, 30 Haziran ve 31 Temmuz’da iki kez uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulaması 26 Mart 2020’de başlatılmış, 30 Haziran, 31 Temmuz tarihlerinde iki kez 1’er ay uzatılmıştı.

Başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin önemli bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim 2020 tarihine kadar yararlanmaya devam edecek.

26 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 4447 sayıl İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 23’ncü madde şöyle:

“30 Haziran 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere, yeni koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle yapılan kısa çalışma başvuruları için, ek 2 nci maddenin üçüncü fıkrasında işçinin kısa çalışma ödeneğine hak kazanabilmesi için öngörülen hizmet akdinin feshi hariç işsizlik sigortası hak etme koşullarını yerine getirmesi hükmü, kısa çalışma başlama tarihinden önceki son 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son üç yıl içinde 450 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödenmiş olması şeklinde uygulanır. Bu koşulu taşımayanlar, kısa çalışma süresini geçmemek üzere son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden kalan süre kadar kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya devam eder.

Bu madde kapsamında kısa çalışma uygulamasından yararlanabilmek için, iş yerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı Kanunun 25’inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekir. Bu madde kapsamında yapılan başvurular, başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde sonuçlandırılır.

Bu madde kapsamında yapılan başvuru tarihini 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatmaya ve birinci fıkrada belirlenen günleri farklılaştırmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.”

Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan dökme etil alkole yeniden yüzde 10 gümrük vergisi geldi

Kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkol ithalatına yeniden gümrük vergisi geldi.

Cumhurbaşkanının 2914 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına göre, kolonya ve dezenfektan üreten sanayicileri tarafından kolonya ve dezenfektan üretiminde ham madde olarak kullanılan dökme etil alkolde gümrük vergisi yüzde 0’dan yüzde 10’a yükseltildi.

İthalat Rejimi Kararının ekinde yer alan Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesinde (Ek-1) “2207.20.00.10.13 GTİP numaralı dökme etil alkol (kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere) yüzde 0 (sıfır)” satırı çıkarıldı.

Karar, Resmi Gazete yayımını takip eden 15’inci gün yürürlüğe girecek.

Dökme etil alkolde yüzde 10’luk gümrük vergisi, kolonya ve dezenfektan üreten sanayiciler için 25 Mart 2020 tarihinde sıfırlanmıştı

Bazı fakülte ve enstitüler kurulurken, bazı enstitüler kapatıldı

Cumhurbaşkanının fakülte ve enstitü kurulması ile 3 enstitünün kapatılması bir fakültenin adının değiştirilmesi hakkında kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Kararla KTO-Karatay Üniversitesinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Samsun Üniversitesinde Tıp Fakültesi kuruldu.

KTO-Karatay Üniversitesinde Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri enstitüleri kapatıldı.

Afyonkarahisar Bolvadin’de acele kamulaştırma kararı

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesi sınırları içinde 27 Şubat 2017 tarihli ve 2017/9989 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile ilan edilen yenileme alanı kapsamında bulunan bazı taşınmazların, bölgedeki sağlıksız yapılaşmanın çözümüne yönelik projenin ivedilikle hayata geçirilmesi amacıyla Bolvadin Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuyla ilgili 2917 sayılı Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

TÜBİTAK’tan teknoloji transferi ilanı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), kurum tarafından geliştirilen “Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN” isimli teknolojinin yapma bilgisini (know-how) TÜBİTAK Fikrî Mülkiyet Haklarının Yönetimine ve Teknoloji Transferine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak, basit lisanslama yöntemi ile lisans alana üretime geçmek için gerekli altyapı hazırlığını tamamlaması için mücbir sebepler hariç azami 2 yıl ve bu sürenin sona ermesi ile başlayıp üretim, kullanım ile satış çalışmaları için 5 yıllığına teknoloji transfer bedeli karşılığında transfer edilecek.

TÜBİTAK’ın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm isteklilerin, başvuruda bulunabileceği teknoloji transferi ile ilgili başvuru şartları ve detaylı bilgi için TÜBİTAK Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığı ile iletişime geçilmesi gerekiyor.

Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN’ın teknoloji transfer bedeli KDV hariç peşin 60 bin ABD Doları olacak. Lisans alanın satış fiyatı üzerinden yüzde 6 royalti bedeli (telif hakkı, belirli bir varlığı sürekli kullanma hakkı için yapılan ödeme) alınacak.

Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN

Katlanabilir Metal Mayın Dedektörü-OZAN; güvenlik kuvvetlerinin sınır ötesi ve sınır içi intikal bölgeleri ile ihtiyaç duyulan diğer alanlarda mayın/el yapımı patlayıcı (EYP) aramasını hızlı, kolay ve yüksek doğrulukla yapabilmesi için geliştirilmiş. Hızlı kurulum, hafif tasarım, kolay kullanım, ergonomik/katlanabilir oluşu ve gelişmiş toprak dengeleme özellikleri ile öne çıkıyor. Teknolojiyi transfer edenlerin Teknoloji Transfer Paketini yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı gibi güvenlik güçleri bünyesinde kullanılacak ürünlerin üretiminde kullanması, ilgili teknolojinin ihraç sürümlerini üretilebilmesi için Milli Savunma Bakanlığından (MSB) ayrıca izin alması ile teknolojiyi transfer etmek isteyen isteklilerin ISO 9001 Kalite Belgesine sahip olması gerekiyor.

MAPEG’den 2 firmaya petrol arama ruhsatı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne (MAPEG) 2 firmaya petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Genel Müdürlük, Derkim Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş’ye Şanlıurfa’da AR/DEP/K/M43-d pafta nolu 61 bin 258 hektarlık alanda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesini kararlaştırdı.

Genel Müdürlük, Arara Petrol ve Gaz Arama Üretim ve Pazarlama A.Ş’ye Mersin’de AR/ARR/K/O33-a pafta nolu 52 bin 903 hektarlık alanda 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG’e, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret A.Ş (yüzde 75) ve Aladdin Middle East Ltd. Şti’nin (yüzde 25) Adıyaman ilinde sahip olduğu ARİ/AME-GYP/3215-3170 hak sıra nolu petrol işletme ruhsatının süresi 11 Aralık 2020 tarihinden itibaren 10 yıl uzatılması için yaptığı başvuru da Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kızılaydan taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi ihalesi

Mülkiyeti Türk Kızılayına ait Erzurum ili Yakutiye ilçesi Muratpaşa mahallesindeki 1521,02 metrekarelik ve 2529,93 metrekarelik yüzölçümlü taşınmaz üzerine kat karşılığı inşaat işi kapalı zarfla teklif almak suretiyle yaptırılacak.

Kızılayın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, en az 575 bin lira geçici teminat istenen ihalede, firmaların ihale zarflarını en geç 10 Ekim 2020 saat 11.00’e kadar Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığı Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekiyor.

Teklif ve Teminat Mektubu zarfı 15 Ekim 2020 saat 11.00’de Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanlığı toplantı salonunda açılacak.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Sincan AVM’de 108 dükkan satacak

Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Kale Emlak Müdürlüğü, Sincan Atatürk Mahallesi Sincan AVM’deki 6 bin 652 metrekarelik taşınmaz üzerindeki 108 adet dükkanı 33 milyon 563 bin 600 lira muhammen bedelle kapalı teklif usulüyle satışa çıkardı.

Müdürlüğün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 108 bağımsız bölüm toplu olarak satılacak.

İhale 11 Eylül 2020 saat 10.00’da Ankara’da Sağlık Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No: 9’daki İhale Salonunda yapılacak.

Adli Tıp Kurumu, 60 personel alacak

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, kurumun merkez ve taşra teşkilatında, istihdam edilmek üzere; sözlü sınav sonucuna göre 60 personel alımı yapacak

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, kurum 24 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Kimyager, 9 Laborant, 18 Sağlık Teknikeri, 3 Tekniker ve 2 Aşçı alacak.

Başvurular 7-18 Eylül 2020 tarihleri arasında, Adli Tıp Kurumunun www.atk.gov.tr adresli resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Başvuru ve sınav sonuçları Adli Tıp Kurumu’nun internet sitesinden yayınlanacak. İlan edilen tüm kadrolar için sözlü sınavlar Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’nın İstanbul Bahçelievler’de bulunan merkez binasında yapılacak, sözlü sınav tarihleri daha sonra ilan edilecek.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 120 işçi alacak

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 120 sürekli işçi alacak.

Üniversitenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, alınacak elemanlardan 83’ü hasta bakımı ve temizliği hizmetlerinde, 27’si temizlik hizmetlerinde, 10’u koruma ve güvenlik hizmetlerinde çalıştırılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/ Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilecekler.

Kura çekimi 15 Eylül 2020 tarihinde saat 14.00’de Üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Adaylar, rektörlüğün Avşar Yerleşkesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda temizlik hizmetleri için 22 Eylül 2020, güvenlik hizmetleri için 24 Eylül 2020 tarihlerinde saat 09.00’da mülakata alınacak.

Leave A Reply