Haber

Resmi Gazete’de bugün (2 Mart 2021)


TÜİK Başkanlığına Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer getirildi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer getirildi.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 38’inci maddesi, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 2 ve 3’üncü maddeleri geregince yapılan görevlendirme, Resmi Gazete’de yayımlandı.

SS İcra Komitesine Sanayi ve Teknoloji Bakanı da dahil edildi

Savunma Sanayii İcra Komitesi üyeliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı da dahil edildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna gore, Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşan Savunma Sanayii İcra Komitesi üyeliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanı da dahil edildi.

Savunma Sanayi İcra Komitesi, Cumhurbaşkanının katılmadığı toplantılarda Cumhurbaşkanı yardımcısı vekâleten Komiteye başkanlık ediyor.

Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanıyor. Komitenin sekretarya hizmetlerini Başkanlık yürütüyor. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Azerbaycan menşeli bazı gıda ürünleri için gümrük vergisiz tarife kontenjanı açıldı

Türkiye, aralarında chester, parmesan ve dil peyniri ile Trabzon hurmasının da bulunduğu Azerbaycan menşeli bazı gıda ürünleri için gümrük vergisiz tarife kontenjanı açtı.

Azerbaycan Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Azerbaycan menşeli chester, parmesan, felemenk ve benzeri peynirler, dil peyniri, sofralık üzüm, erik ve çakal eriği, Trabzon hurması, siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay, bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları, beyaz şeker, diğer çikolatalar, hıyarlar ve kornişonlar, kabuğu soyulmuş domatesler, reçeller, jöleler, marmelatlar, meyve veya sert kabuklu meyve püresi, meyve veya sert kabuklu meyve pastlarının bazı alt kategorilerinde ve bazı elma sularının gümrük vergisiz ithalatında, çeşitli miktarlarda tarife kontenjanları açıldı.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tarife kontenjanı tahsisat talebinde bulunan firmaların, talep toplama yöntemine göre yapılacak tarife kontenjanları için, tarife kontenjanı döneminin başlangıcından önceki 1 ay içinde Bakanlığa müracaat etmeleri gerekecek.

Firmalara, başvurusunda talep ettiği tarife kontenjanı miktarından daha fazla miktarda tahsisat yapılmayacak.

Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerine esas belgelerde tahrifat yapıldığının, sahte belge kullanıldığının, ithal lisansının üçüncü kişilere devredildiğinin veya ithal işlemlerinde bu tebliğle belirtilen diğer hususlara aykırı davranıldığının denetim birimlerince tespiti halinde, yapılan tarife kontenjanı tahsisatı iptal edilecek ve kendilerine iptal işleminden itibaren 5 yıl bu tebliğ çerçevesinde tarife kontenjanı açılmayacak.

2021 yılına münhasıran, tahsisatı talep toplama yöntemine göre yapılan tarife kontenjanlarından faydalanabilmek için, bugünden itibaren 15 iş günü içinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekiyor.

KVKK üyeliğine AK Parti’den İsmail Aydın’ın seçilmesiyle ilgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kişisel Verileri Koruma Kurulunda (KVKK) boşalacak üyelik için gerçekleştirilen seçimde AK Parti kontenjanından İsmail Aydın seçildi.

TBMM’nin 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan 52’nci birleşiminde yapılan seçimle ilgili 1278 sayılı kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

İklim değişikliğiyle ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına dair, 1279 sayılı TBMM kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Meclisin 25 Şubat 2021 tarihli 52’nci birleşiminde söz konusu komisyonun kurulmasına Anayasa’nın 98’inci, İç Tüzük’ün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca karar verilmişti,

İklim değişikliği, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik kurulan komisyon, 19 üyeden oluşacak ve çalışma süresi başkan, başkan vekili, sözcü ve katip seçiminin ardından 3 ay olacak.

Komisyon gerektiğinde Ankara dışında da görev yapabilecek.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği yayımlandı

Piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerjiyle ilgili ürünler için çerçeve oluşturularak, bu ürünlerin etiketlenmesi, daha verimlilerin seçilmesi ve enerji tüketiminin azaltılması sağlanacak.

Enerji Etiketlemesi Çerçeve Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, piyasaya arz edilen ya da hizmete sunulan enerjiyle ilgili ürünlere ilişkin tedarikçi, satıcı ve yetkili kuruluşların yükümlülükleri, ürünlerin piyasa gözetimi, denetimi ve kontrolü, risk teşkil eden ürünlere ulusal düzeyde müdahale etme usulü, koruma önlemleri usulü, etiketlerin uygulamaya konulması ve yeniden sınıflandırılması ile uyumlaştırma standartlarına ilişkin diğer iş ve işlemler belirlendi.

Bu kapsamda, tedarikçi, piyasaya arz edilen ürünlerin, her bir birimiyle birlikte doğru basılmış etiketlerin ve bu yönetmelik ve ilgili uygulama tebliğlerine uygun hazırlanmış ürün bilgi formalarının, bedelsiz teminini sağlamakla yükümlü olacak.

Tedarikçinin ürünle birlikte ürün bilgi formunun teminine alternatif olarak belirtilen uygulama tebliğleriyle ürün bilgi formunda yer alan parametreleri, yönetmelikteki şekilde, ürün veri tabanına girmesi veya internet sitesinde sunması yeterli sayılabilecek ancak tedarikçi, talep üzerine ürün bilgi formunu satıcıya basılı halde sağlamakla yükümlü olacak.

Uygulama tebliğleri ile etiketin, ürünün ambalajına basılması sağlanabilecek.

Ayrıca satıcının talebi üzerine basılı etiketleri ve ürün bilgi formlarını satıcıya bedelsiz, gecikmeden ve her durumda satıcının talep ettiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde teslim etmek tedarikçinin sorumluluğunda bulunacak.

Satıcılar ise elektronik ortamdaki mesafeli satış da dahil ilgili uygulama tebliği kapsamındaki bir modelin birimleri için tedarikçi tarafından veya yönetmelik çerçevesinde sağlanan etiketi görünür halde teşhirle, ürün bilgi formunu talep halinde verilmek üzere satış noktasında da bulundurulacak şekilde müşterilerin erişimine açık olmasını sağlayacak.

Üçüncü bir ülkeden ithal edilmediği sürece ikinci el ürünler, insan veya eşya taşımaya yönelik vasıtalar bu yönetmeliğin kapsamı dışında kalacak.

Ürünlerin denetimi yetkili kuruluşlar tarafından yapılacak

Bu yönetmeliğe ya da ilgili uygulama tebliğlerine uygunsuzluğun olması durumunda yetkili kuruluşlar, tedarikçiden belge denetimi giderlerini ve fiziksel ürün testlerinin giderlerini alma hakkına sahip olacak.

Yönetmelik kapsamında yer alan bir üründe, çevrenin veya tüketicinin korunması gibi kamu yararının korunmasına ilişkin bir risk oluşturduğuna dair yeterli nedenlerin bulunması halinde yetkili kuruluş, riskle ilgili tüm enerji etiketlemesi gerekliliklerinin kapsayan bir değerlendirme yapacak. Tedarikçiler ve satıcılar, bu değerlendirmenin amacına uygun olarak gerektiğinde yetkili kuruluşlar ile iş birliği yapacak.

EPDK, 3 akaryakıt şirketinin depolama ve iletim tarifelerindeki değişiklikleri onayladı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 3 akaryakıt şirketinin depolama ve iletim tarifelerindeki değişiklikleri onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan EPDK kararlarına göre, Aves Güney Antrepoculuk AŞ’nin Mersin’in Akdeniz ilçesi Kazanlı mahallesindeki Mersin Depolama ve Dolum Tesisindeki günlük depolama hizmet bedeli, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 0,8995 lira, benzin ve motorin türleri için hizmet başına alınacak teslim alma hizmet bedeli, metreküp başına 2,9518 lira, teslim fiyatı ise 3,4933 lira olarak belirlendi.

Petrol Ofisi AŞ’nin Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz mahallesindeki Derince Tesisi’nde iletim hizmeti bedeli, yükleme ve varış mahalleleri veya taşıma mesafesine göre, benzin türleri için metreküp başına 6,70 lira, motorin türleri için 7,47 lira, havacılık yakıtı türleri için 7,08 lira olarak saptandı. Bu tesiste, iletim fiyatlarına, 15 bin metreküp ve üzeri yıllık depolama hizmeti alınması durumunda, yıllık teslimler 50-200 bin ton arasında yüzde 10, 200 bin 1-300 bin ton arasında yüzde 15, 300 bin üzerinde yüzde 17,5 indirim uygulanacak. Sadece iletim hizmeti alınması durumunda yıllık teslim miktarına göre 50-200 bin ton arasında yüzde 6, 200 bin 1-300 bin ton arasında yüzde 11, 300 bin üzerinde yüzde 13,5 indirim yapılacak. İndirimler boru hattından yıl içinde iletilen yakıtın tümüne uygulanacak.

Petrol Ofisi AŞ’nin Trabzon’un Yalıncak beldesindeki Trabzon Terminali’nde ise günlük depolama hizmet bedeli, benzin için metreküp başına 0,83 lira, motorin ve biyodizel türleri için 0,91 lira, fuel oil ve havacılık yakıtı türleri için 0,86 lira olacak. Hizmet başına alınacak kara araçları için teslim alma veya teslim etme bedelleri ise benzin türleri için metreküp başına 24 lira, motorin türleri için 27 lira, havacılık yakıtı türleri için 26 lira, biyodizel türleri için 27,50 lira, fuel oil türlerinde ton başına 26 lira şeklinde saptandı.

Shell & Turcas Petrol AŞ’nin Kocaeli’nin Derince ilçesi Deniz mahallesindeki Derince Terminali’nde günlük depolama hizmet bedelinin, benzin ve motorin türleri için metreküp başına 0,97 lira, hizmet başına alınacak teslim alma veya teslim etme hizmet bedelinin ise aynı akaryakıt türleri için metreküp başına 20,38 lira olarak uygulanacak. Bu tesiste depolama hizmeti fiyatlarında, benzin ve motorin türlerinde toplam 18 bin metreküp ve üzeri için yüzde 58 indirim uygulanacak. Teslim alma-etme hizmet fiyatlarında ise benzin ve motorin türlerinde, 120-1800 bin metreküp arasında yüzde 20, 180-240 bin metreküp arasında yüzde 30, 240-300 bin metreküp arasında yüzde 40, 300-360 bin metreküp arasında yüzde 50, 360 bin metreküp üzerinde yüzde 70,58 iskonto yapılacak.

Siyasi parti mali denetimleri Resmi Gazete’de yayımlandı

Anayasa Mahkemesinin, bazı siyasi partilerin çeşitli yıllara ait mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisinin 2016 ve 2017, Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisinin 2016, 2017 Yüce Diriliş Partisinin 2016 ve 2017, Anavatan Partisinin 2016, 2017 ve 2018, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisinin 2016 ve 2017 yılı kesin hesap incelemesinde bu partilerin gösterdikleri gelir-gider toplamının eldeki bilgilere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’na uygun olduğuna karar verildi.

İncelemede, Anavatan Partisi sorumluları hakkında, 2017 ve 2018 kesin hesap incelemesinde bilgilerin istenen sürede Anayasa Mahkemesine verilmemesi nedeniyle yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmedildi.

Ayrıca, Liberal Demokrat Partinin 2016 ve 2017, Türk Birliği Partisinin ise 2016 kesin hesap incelemelerinde, bilgilerin istendiği şekilde verilmemesi, hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider yapılması inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler kabul edildi. Yüksek Mahkeme, bu nedenlerle bu partilerin sorumluları hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını karar verdi.

TP, MAPEG’den petrol arama kuyusu için arazi kamulaştırma kararı istedi

Türkiye Petrolleri A.O. (TP), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden (MAPEG) Tekirdağ ili sınırları dahilinde sahip olduğu AR/TPO/K/F19-d2,d3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında yapılması planlanan Sarılar-2 kuyusu boru hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan arazi için kamulaştırma kararı almasını istedi.

MAPEG’in Resmi Gazete’de yayımlanan kararına gore, üzerinde Çorlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük mera mevkiinde kain 4 bin 515,89 metrekarelik (irtifak) kısmı ile Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararı bulunan Tekirdağ ili, Çorlu ilçesi, Hatip mahallesi, Büyük mera mevkiinde kain 1068,54 metrekarelik (irtifak) kısmı olmak üzere toplam 5 bin 584,43 metrekarelik alanın 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10 uncu maddesi gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 22 Şubat 2021 tarihli dilekçesi ile müracaat etti.

BOTAŞ ve PO’nun alt yapı ihalelerinde N katsayısı 1 olarak belirlendi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş, BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek (A) Alt Yapı İşleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, sınır değer eşitliğinde kullanılan (N) sınır değer katsayısını 1 olarak belirledi.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete yayımlandı.

Sınır değer eşitliğinde yer alan (N) katsayısı, bakanlıklar tarafından farklı katsayılar yayınlanmadığı durumlarda, üstyapı (bina) işleri, sıhhi tesisat ve mekanik tesisat işleri, elektrik işleri, elektronik ve iletişim işleri grubundaki yapım işleri ile bu işlerle ilgili tamamlama, onarım, sondaj, yıkma, güçlendirme ve montaj işlerinde 1, diğer yapım işlerinde (altyapı işleri) 1,20 olarak uygulanıyor.

Bakanlıklar tarafından ön proje üzerinden ihalesi yapılacak olan üst yapı işleri için (0,90)’dan küçük, (1,10)’dan büyük olmamak kaydıyla farklı katsayılar belirlenmesine de izin veriliyor.

N katsayısı indirildiğinde sınır değer yükseliyor, artırıldığında sınır değer azalıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı 5 Nisan’a ertelendi

Kültür ve Turizm Bakanlığının sözleşmeli sanatçı alım sınavı, 15 Mart’tan 5 Nisan’a ertelendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Ankara Devlet Çoksesli Müzik Korosu, Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere yapılacak sözleşmeli sanatçı alım sınavı başlangıcı 5 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Sınavın başlangıç tarihi 15 Mart 2021 olarak duyurulmuştu.

Gelir İdaresi Başkanlığı 196 destek personeli alacak

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), destek personeli pozisyonunda görevlendirmek üzere sözlü sınavla, 196 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan Başkanlığın ilanına gore, dün başlayan başvurular, 10 Mart Çarşamba saat 17.30’da sona erecek.

Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Sözlü sınav, 29 Mart-2 Nisan’da Ankara’da yapılacak. Sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri ile nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, en az 10 gün önce GİB’in internet sitesinde (http://www.gib.gov.tr) ilan edilecek.

Tek aşamalı sınavda genel yetenek, genel kültür ile kazananların istihdam edileceği alana ilişkin mesleki konulardan sorular yöneltilecek.

Alındıktan sonra çeşitli illerde görevlendirilecek 196 personelden 22’si GİB’in merkezinde, 15’i Ankara’daki birimlerinde, 28’i İstanbul’da, 10’u İzmir’de, 121’i digger illerde hizmet verecek.

Şanlıurfa Büyükşehirden 66,4 milyon lira muhammen bedelli arsa satış ihalesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Seyrantepe, Ertuğrulgazi, Karaköprü ve Güzelyurt mahallelerindeki 22 arsasını 66 milyon 385 bin 636,2 lira muhammen bedelle ayrı ayrı satışa çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yer alan ilanına göre, kapalı ve açık teklif usulleriyle yapılacak ihaleler 18 Mart 2021 tarihinde saat 10.05-11.50 arasında Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek.

Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını istenen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddeler uygun olarak hazırlayarak 17 Mart 2021 Perşembe günü saat 16.00’ya kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Emlak Yönetim Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

Mehmet Cengiz, 1 milyon lira mal varlığı olan vakıf kurdu

Mehmet Cengiz, 1 milyon lira mal varlığı olan Mehmet Cengiz Eğitim ve Kültür Vakfını kurdu.

Resmi Gazete’de yayımlanan Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ilanına gore, ikametgahı İstanbul olan vakıf, İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30 Aralık 2020 tarihinde kesinleşen 12 Ekim 2020 tarihli ve E: 2019/173, K: 2020/426 sayılı kararıyla kuruldu.

Vakıf, eğitim, bilimsel, araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal, yardım, kültür, doğa ve çevrenin korunması ve ağaçlandırma konularında kamuya açık olarak devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı faaliyetlerde bulunmayı amaçlıyor. Vakıf, ayrıca kamu yararına vakıf olarak vergi muafiyeti statüsü alınmasını da amaç edindi.

Yönetim Kurulu Mehmet Cengiz, Ahmet Cengiz, Uğur Cengiz’den oluşan . vakfın sona ermesi halinde, vakfın tasfiyesinden arta kalan mal varlığı Hacı Şaban Cengiz Vakfı adlı vakfa devredilecek.

Leave A Reply