Haber

Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor

Merkezi Londra’da bulunan alternatif varlık fonu şirketi Preqin ile dünya çapında risk sermayesi fonu grubu Vertex Holding tarafından ortaklaşa hazırlanan Küresel Risk Sermayesi raporuna göre, yönetim altındaki risk sermayesi varlıkları son 5 yılda ikiye katlanarak Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştı.

Söz konusu artış hızı göz önüne alındığında, risk sermayesi kapsamında şirketlere yapılan yatırımların gelecek 5 yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor.

Küresel bir endüstri haline gelen risk sermayesi açısından, ABD en büyük piyasa olma özelliğini sürdürdü. Öte yandan risk sermayesindeki büyüme hızı açısından Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri öne çıktı. Mevcutta, dünyadaki en büyük 10 risk sermayesi fonundan 3’üne Çin’in ev sahipliği yapması dikkati çekti.

Risk sermayesi ile desteklenen şirketlerin girişimlerinin; büyük ölçüde nesnelerin interneti, sağlık teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarına yoğunlaştığı görüldü.

Risk sermayesi endüstrisinin geleceği parlak

Hem fon toplama hem de risk sermayesi kapsamında yapılan anlaşmalar, yatırımcı iştahını artıran gelişmeler ve değeri 1 milyar doları geçen genç teknoloji şirketlerinin çoğalmasını sağlayan rekabetçi finansman turları ile güçlendi.

Buna karşın, risk sermayesi endüstrisi yüksek değerlemelerin cazip anlaşma fırsatlarının güvence altına alınmasını zorlaştırması ve bazı start-up firmalarının başarılı bir çıkışa giden yolunun uzun ve zor olması gibi zorluklarla karşı karşıya.

Öte yandan yıkıcı teknolojilerin beslenmesinde ve girişimcilik inovasyonunun yayılmasında temel bir rol oynamaya devam etmesi, küresel risk sermayesi endüstrisinin geleceğinin parlak olmasını sağlıyor.

“Sektörün bu noktaya nasıl ulaştığını incelemek önemli”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prequin Üst Yöneticisi (CEO) Mark O’Hare, risk sermayesinin alternatif varlıklar endüstrisinin önemli parçalarından birini oluşturduğunu belirterek, “Fakat risk sermayesi yatırım ortamının yalnızca küçük bir kısmını oluşturuyor. Faaliyetler son yıllarda hızlandı ve varlıkları 1 trilyon dolara yaklaştı. Sektörü kendi şartlarında incelemek ve bu noktaya nasıl ulaştığını incelemek önemli.” dedi.

Risk sermayesi

Risk sermayesi, yeni fikir, buluş ve teknoloji geliştirmekle beraber bunu ticari ürün haline getirmek için yeterli finansal kaynağa sahip olmayan kişi ya da şirketleri finanse eden bir girişim türüdür.

Bu açıdan risk sermayesi, yüksek büyüme potansiyeline sahip girişimlere yapılan yatırımı ifade eder. Söz konusu kavram, kayda değer bir büyüme oranı yakalayan ve bu büyümeyi sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duyan girişimlere sağlanan destek olarak da literatüre geçmiştir.

Özellikle, gelişmiş ekonomilerde erken aşama yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimcilerin finansmana erişim problemlerinin çözümünde ve bu girişimlerin profesyonel yönetim anlayışı çerçevesinde büyümesinde melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonlarının önemli görev üstlendiği bilinmektedir.

Bu kapsamda melek yatırımcılar ve girişim sermayesi fonları da girişimlere doğrudan sermaye koyarak ortak olmakta ve bu girişimlerin orta ve uzun vadede satışlarını ve karlılıklarını dolayısıyla değerlerini artırmaya çabalamaktadır.

Kaynak: AA

Leave A Reply