Haber

İnşaatçılar ekimde borç yapılandırdı


Şebnem TURHAN

Türkiye Bankalar Birliği Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması büyük ölçekli şirketler verilerine göre Ekim 2021’de 8 firmanın 1 milyar 45 milyon liralık borcu yapılandırıldı. Bu yapılandırmanın 996 milyon liralık bölümü ise 5 inşaat şirketine ait. Böylece çerçeve anlaşması boyunca 39 inşaat şirketiyle 13.3 milyar liralık borç yapılandırılmış oldu. Ekimde küçük ölçekli hiçbir firmayla yapılandırma anlaşması imzalanmadı. Öte yandan firmaların çerçeve anlaşması dışında yaptıkları borç yapılandırması ise Ekim 2021 itibariyle 245.9 milyar liraya yükseldi.

TBB verilerine göre Ekim 2019- Ekim 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 401 adet firma (141 grup) alındı ve 239 firma (67 grup) ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandı. Toplam büyük ölçekli yeniden yapılandırma 74.2 milyar TL oldu.

Ekimdeki tüm yapılandırma İstanbul’dan

Ekimde ise İstanbul’daki 8 firma ile 1 milyar 45 milyon liralık yapılandırma yapıldı. Bu firmalardan 5’i inşaat sektöründe olurken yapılandırma tutarı ise 996 milyon lira oldu. Diğer sektörden 1 firma ile de 47 milyon liralık yapılandırma imzalandı.

FYYS bağıtlanan firmalardan; 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı, 51 tanesi imalat sanayi, 4 tanesi enerji, 39 tanesi inşaat, 28 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 23 tanesi turizm, 23 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme, 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 4 tanesi eğitim, 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 5 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 43 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Ekim 2019-Ekim 2021 dönemi içinde, 749 milyon TL’si tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık, 2 milyar 286 milyon TL’si madencilik ve taş ocakçılığı, 11 milyar 434 milyon TL’si imalat sanayi, 10 milyar 336 milyon TL’si enerji, 13 milyar 353 milyon TL’si inşaat, 2 milyar 300 milyon TL’si toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri, 10 milyar 683 milyon TL’si turizm ve 5 milyar 987 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1 milyar 265 milyon TL’si emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri, 387 milyon TL’si eğitim, 409 milyon TL’si sağlık ve sosyal hizmetler, 711 milyon TL’si diğer hizmetler, 14 milyar 294 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 74 milyar 192 milyon TL oldu.

Anlaşma dışı yapılandırma 246 milyar TL

TBB’nin finansal yapılandırma çerçeve anlaşması dışında Türkiye Bankalar Birliği’ne üye bankaların Eylül 2021 dönemi bilanço verilerine göre, yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam tutarı 246 milyar TL olarak hesaplandı. TBB bu miktarın toplam kredilere oranının yüzde 6 olduğunu belirterek yapılandırılan kredilerin yüzde 90’ına yakınının izlemedeki kredilerden oluştuğuna dikkat çekildi. Yeniden yapılandırılan ya da yeni bir itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 6,1 oldu.

TBB kredilerin görünümüne ilişkin de verileri paylaştı. Buna göre birinci gruptaki kredi miktarı 3 trilyon 475 milyar lira olurken toplam kredilerin yüzde 86’sını oluşturdu. İkinci grupta izlenen yakın izlemedeki kredi miktarı önceki yıla göre yüzde 12 artarak 406 milyar TL’ye çıktı. İkinci grupta izlenen kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 10 olarak hesaplandı. Birinci ve ikinci grupta oluşan canlı krediler 3 trilyon 881 milyar TL ile toplam kredilerin yüzde 96’sını oluşturdu. Tahsili gecikmiş alacak olarak üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan, tahsil imkanı sınırlı, tahsili şüpheli ve zarar niteliğindeki krediler ise 137 milyar TL oldu. Bankalar tahsili gecikmiş alacakların yüzde 77’si oranında özel karşılık ayırırken genel karşılık olarak ayrılan tutar ise 85 milyar TL’ye geldi.

Leave A Reply