Haber

Emlak Katılım’dan Türkiye’nin “ilk yeşil sukuk” ihracı


Nisan 2020’den bu yana 15 milyar TL’nin üzerinde kira sertifikası (sukuk) ihracı gerçekleştirerek sukuk piyasasına hızlı giriş yapan Emlak Katılım, 8-9 Kasım tarihlerinde talep toplamasını yaptığı, Katılım Bankacılığı’na özel bir fon toplama yöntemi olan Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden Türkiye’nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracını yaptı. Emlak Katılım, yeşil sukuk ihracı ile karbon emisyonu azaltımına yıllık yaklaşık iki bin tonluk katkı sağlamış oldu.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen eden Emlak Katılım Bankası Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, sektörün sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamak üzere dünyada örneği olmayan yeni sukuk (kira sertifikası) modellerini Türkiye’de hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, “Türkiye’nin öncü, genç ve yenilikçi katılım bankası olarak, sürdürülebilir yatırımları destekleyen, ülkenin kalkınmasında sosyal, ekolojik ve ekonomik kriterleri göz önüne alan finansman modelleri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu vizyon doğrultusunda tasarladığımız ve 10 Kasım’da Özel Fon Havuzu üzerinden ihracını gerçekleştirmiş olduğumuz 371 gün vadeli, yaklaşık 52 milyon TL tutarlı Türkiye’nin ilk ortaklığa dayalı yeşil sukuk ihracı, bankamızın sürdürülebilir finansman faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirmiş olduğu ilk ihraç olması açısından da önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

İhraç öncesinde yatırımcılar için “Sürdürülebilir Finans, Yeşil ve Sosyal Sukuk Kılavuzu”nun hazırlandığını aktaran Bayraktar, “Bu kılavuz, çevresel fonlama ilkeleri konusunda önemli bir mihenk taşı olarak kabul edilen ve Türkiye’de de kabul gören uluslararası standart olan Uluslararası Sermaye Piyasaları Derneği’nin (ICMA) Yeşil Tahvil Prensipleri, İslam Kalkınma Bankası’nın Sürdürülebilir Finans Çerçevesi ve benzeri uluslararası sürdürülebilir finansman çerçeveleri baz alınarak geliştirilmiştir. Yeşil sukuk ihracından sağlanan fon, Özel Fon Havuzu’nda yer alan iklim değişikliğine ve çevreye pozitif katkı sağlayan projelerin finansmanında kullanılmıştır. Bu kapsamda havuzda yer alan yeşil projelerin nicel etkilerine yönelik bağımsız bir değerleme firmasından da ikinci taraf görüşü aldık. Buna göre, yeşil sukuk ihracına konu olan ve Birleşmiş Milletler’in (BM) sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet eden projelerin finansmanı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık iki bin ton katkı sağlamış olduk.” değerlendirmesinde bulundu.

Özel Fon Havuzu’nda yer alan projelerin bankanın diğer katılma hesaplarından ayrıştırılmış bir şekilde ayrı muhasebe kayıtlarında takip edildiğini ve BDDK’ya raporlandığını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

“Yeşil sukuk ihracına dayanak olan Özel Fon Havuzu’na konu projelerden sağlanan nakit akışları da bankamızın katılma hesaplarından ayrıştırılmış olarak şeffaf ve profesyonel bir şekilde yönetilip, raporlanmaktadır. Dönemsel getiri ödeme tarihlerinde Özel Fon Havuzu’nun getirisini 90/10 kar paylaşım oranı üzerinden yatırımcılara dağıtıyor olacağız. İklim değişikliğinin neden olduğu yangın, sel, kuraklık gibi çevre felaketlerinin ekonomiler ve dolayısıyla finansal piyasalar üzerindeki tahrip edici etkisiyle mücadele etmek üzere yeşil/sürdürülebilir finansman araçlarının geliştirilmesi ve bu kapsamda sektöre birtakım teşviklerin getirilmesi elzemdir. Bu bilinçle geliştirmiş olduğumuz yeşil sukuk yapısının hem bu amaca hizmet etmesi hem de ortaklık esaslı olması, katılım finans sisteminin özüne hitap eden bir sukuk yapısı olması açısından örnek teşkil etmektedir. Gelecek dönemde de katılım finans prensiplerine uygun inovatif sermaye piyasası araçlarını piyasaya sunmaya ve sektörde ürün çeşitliliğini artırmaya devam edeceğiz.”

Leave A Reply