Haber

Büyütülen Balıkesir OSB’de istihdam 30 bine çıkacak

Halkbank ve Turkishtime’ın organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirdiği “Ortak Akıl Toplantıları”nın 21’incisi Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi’nde (BALOSB) yapıldı. Gazeteci Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda, Balıkesirli sanayiciler ile BALOSB’nin potansiyelleri, sorunları ve alınması gereken önlemler masaya yatırıldı.

Ortak Akıl Toplantısı’na; Şeref Oğuz ile birlikte BALOSB Başkan Vekili Hasan Ali Eğinlioğlu, Milano Ağaç şirketinin patronu Barış Sağlam Fer-Çelik’ten Feridun Çelik, Sinan Yırcalı, Yılmaz Sarıhan, Mehmet Ali Aşuk, Gökhan Sümer gibi iş insanları katıldı. Türkiye’nin ekonomi ve ticaret hayatının lokomotifi Ege ve Marmara bölgelerinin merkezinde bulunan Balıkesir, özellikle son dönemde kamunun ulaşım yatırımlarından olumlu etkilendi ve bu sayede yatırımcının şehre olan ilgisi arttı. İstanbul – İzmir otobanı ile 1915 Çanakkale Boğaz Köprüsü projeleri; Balıkesir’i Marmara ticaretin havzasının en önemli şehri haline getirdi.

570 hektarlık BALOSB’un yüzde 99’u kullanımda

BALOSB’nin mevcut durumdaki 570 hektarlık alanının yüzde 99’u katılımcı firmalar tarafından kullanılıyor ve gelinen nokta itibarıyla boş parsel bulunmuyor. Bu nedenle Balıkesir OSB’de ilave genişleme çalışmaları başlatıldı. Genişleme süreci sonunda mevcut 570 hektar alana 776 hektar daha yeni alan eklenerek, bölgenin genişliği bin 346 hektara çıkacak. Böylelikle; Gebze, Kocaeli, Bursa gibi çevre illerdeki sanayi doygunluğu ve yatırım maliyetlerinin fazlalığından dolayı BALOSB’ye üretim yapmayı planlayan yeni katılımcılar için yeterli sanayi alanı oluşacak. Sürecin tamamlanmasıyla birlikte OSB’de toplam istihdam yaklaşık 30 bin kişiye yükselecek. Balıkesir OSB’nin genişlemesi, Marmara ve Ege’de bulunan tüm sanayiciler ile bu bölgelerde yaşayan iş gücünü de etkileyecek.

Yeni arıtma tesisi gündemde

Balıkesir OSB bünyesinde 10.000 m3/gün kapasiteli yeni bir arıtma tesisinin projesi ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na gönderilmiş durumda.

Bölgede ayrıca fabrikaların nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla bir de Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kuruldu. Merkez, bünyesindeki beş atölye ve beş dershane ile hem OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye ihtiyacını karşılayacak hem de Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi olarak hizmet edecek. Sosyal sorumluluk kapsamında kurulan 75 öğrenci kapasiteli Gündüz Çocuk Bakımevi’ne ise öncelikli olarak OSB’de çalışan kadın personelin çocukları kabul ediliyor.

BALOSB’yi geleceğe taşıyacak 10 parametre belirlendi

1. Bandırma limanı bekleniyor

Balıkesirli sanayici ihracatta İzmir’deki Aliağa limanını veya İstanbul’daki Ambarlı limanını kullanıyor. Bu da ek bir maliyet ve zaman kaybı anlamına geliyor. Bandırma limanı şu anda hizmet veriyor ancak konteyner taşımacılığı için müsait değil. Limanda gerekli çalışmalar yapılırsa bölge sanayicisinin rekabette eli güçlenecek.

2. Kamu üniversite sanayi işbirliği

Kamu – üniversite – sanayi işbirliğini sağlayabilmek için öncelikle tüm taraflar nezdinde modern bir sanayi kültürünün oluşturulması, ardından da herkes inelini taşın altına koyması gerekiyor. Tüm tarafların bir arada bulunduğu mekanizmalar geliştirilmeli, bu mekanizmalar da her an çalışır durumda tutulmalı.

3. Yatırım maliyetleri düşürülmeli

Arsa fiyatları, inşaat yatırımları, hafriyat, altyapı maliyetleri gibi konular sanayiciyi yoruyor. Hem belediyelerin hem de diğer kurum ve kuruluşların yatırım maliyetleriyle ilgili özellikle OSB’lerdeki firmalara daha fazla kolaylık sağlanması gerekiyor. Kamu bankaları inşaat işleri için cazip krediler verilebilirse sanayideki büyümeye çok olumlu katkılar sağlanacak. Sanayicinin bu tür maliyet kalemleriyle uğraşmaktansa sermayesini daha çok teknolojiye, üretime, Ar-Ge yatırımlarına ayırmasına imkan yaratacak çözümler bulunabilir.

4. Nitelikli eleman sorunu

Nitelikli eleman tedariki Ar-Ge veya ihracat odaklı üretimlerin devreye girdiği noktada altyapı ve yüksek enerji sorunu kadar büyük bir sorun olarak sanayicinin önüne çıkıyor. Meslek liselerinin OSB’ler içinde konumlandırılarak, müfredatlarının da sanayicilerle eşgüdüm içinde hazırlanması, sanayicilerin de bu okulların hamisi olmasının yolunu açmak gerekiyor.

5. Lojistik entegrasyon şart

Osmangazi Köprüsü ve İzmir otobanıyla birlikte ulaşım olanakları güçlenen Balıkesir, lojistik bir üs haline gelme yolunda ilerliyor. Ancak lojistik entegrasyon henüz tamamlanmış değil. İyi niyetlerle kurulan Lojistik Köy, kendisinden bekleneni veremedi. Oysa Balıkesir’in lokasyonu çok güçlü özellikler içeriyor. Marmara ve Ege bölgelerinin birleşme noktası olan Balıkesir için lojistik entegrasyonun hızla tamamlanması gerekiyor.

6. Yan sanayi yeterli değil

Balıkesirli sanayici yan sanayi ve bakımhizmet gibi konularda sıkıntı yaşıyor. BALOSB’deki kurumsal sanayiciler, kendilerine hizmet veren yan sanayi firmalarında yeterli birikim ve kalite seviyesini bulamıyor. Sanayici bu nedenle bakım hizmeti, yan sanayi hizmeti, parça almak gibi ihtiyaçlarının çoğunu İstanbul gibi kentlerden sağlamak zorunda kalıyor.

7. Yeni ihracat pazarları ihtiyacı

ABD ile Çin arasındaki siyasi gerilim, ABD’nin Çin menşeili ürünlere getirdiği ekstra vergiler Türkiye için bir fırsat yaratıyor. Balıkesirli sanayici, ürünlerini tanıtma ve satışlarını artırmak için ABD pazarına yönelmeli. BALOSB’de yeni pazarlarla ilgili bir çalışma grubu kurulabilir.

8. Enerji maliyetleri düşürülmeli

Enerji maliyetleri bütün sanayicilerin üzüldüğü, yüksek maliyetlere katlandığı bir konu. Türkiye’de her türlü enerji maliyetinde en büyük bedeli sanayici ödüyor. Dünya, ticaret savaşlarının yaşandığı çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Böyle bir dönemde ihracatın önemi çok açık. İhracatçının rekabette elini zayıflatan bu sorunun artık aşılması gerekiyor.

9. Ar-Ge mevzuatı sadeleştirilmeli

Ar-Ge süreçlerinde bürokratik zorlukların yanı sıra mevzuat da çok karmaşık, devletin terminolojisini firmalar anlayamıyor. Ar-Ge faaliyetlerinin kontrol edilebilirliğini sağlamak ve belgelendirebilmek için birtakım kılavuzlar, programlar geliştirilmiş durumda. Ancak firmalar bu konuda yetersiz kaldıkları için danışmanlar tutmak zorunda kalıyor. Mevzuatın sadeleştirilmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi, Ar-Ge çalışmalarına güç katacak.

10. Konut ihtiyacı

Konut konusunda BALOSB’ye yakın bölgelerde, özellikle de mavi yakanın yerleşebileceği konutlara ihtiyaç duyuluyor. Gaziosmanpaşa bölgesinin tümüyle kentsel dönüşüme sokularak, TOKİ gibi konut projeleriyle çalışanlar için hazırlanması gerekiyor. Böyle bir dönüşüm, BALOSB’nin mavi yakalı ihtiyacının karşılanmasında önemli bir ivme yaratacak.

Leave A Reply