Haber

Borçların yapılandırılmasını içeren kanun teklifi TBMM’de


AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılması ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ayrıntılarını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan taslağa, AK Parti Kümesi’nde milletvekilleri ve ilgili kamu yönetimleriyle yaptıkları istişareler sonucunda son halinin verildiğini anlatan Elitaş, kanun teklifinin, geniş kapsamlı yapılandırma kararları ile vergi mevzuatı ve çeşitli kanunlarda olmak üzere iki ana başlıkta düzenlemeler içerdiğini bildirdi.

Yapılabilecek düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirdik

Cumhur İttifakı olarak bugüne kadar vatandaşların tüm taleplerini dinlediklerini, muhtaçlık duydukları düzenlemeleri hayata geçirdiklerini belirten Elitaş, kamuya olan yükümlülükler konusundaki tüm talepleri de titizlikle incelediklerini, muhtaçlıkları belirlediklerini ve bu alanda yapılabilecek düzenlemeleri tereddütsüz hayata geçirdiklerini aktardı.

Tüm borçlar tekrar yapılandırma kapsamına alınıyor

Teklifin en kapsamlı yapılandırma kanunu olduğuna dikkati çeken Elitaş kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi cinsten olursa olsun tüm borçlarını tekrar yapılandırma kapsamına aldık.

Yapılandırma hangi borçları kapsıyor?

Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha evvel hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan isimli para cezaları, düzenleyici ve denetleyici heyetlerce verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında Tütün Eserlerinin Ziyanlarının Önlenmesi ve Denetimi Hakkında Kanun kaynaklı idari para cezaları üzere tüm idari para cezaları, tahsil kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı kaynak kullanımı, destekleme primi borçları üzere ne cins borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek.”

Gecikme faizi, gecikme artırımı üzere feri alacaklar da bu kapsamda

Gümrük vergileri, idari para cezaları, gecikme faizi, gecikme artırımı üzere feri alacakların da yapılandırma kapsamında olduğuna dikkati çeken Elitaş şunları kaydetti:

“SGK’ye olan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, toplumsal güvenlik takviye primi, isteğe bağlı sigortalılık ve topluluk sigortası primi, ön kıymetlendirme, araştırma yahut tespit etabında olan eksik personellik prim fiyatları, idari para cezaları, gecikme cezası ve gecikme artırımı, 5510 sayılı kanunun ek süreksiz 5. hususu kapsamındaki tarım yahut orman işlerinde tazminat hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, ticari taksi, dolmuş ve gibisi nitelikteki kent içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi müddetli iş mukavelesiyle çalışanların sigortalılığından doğan prim borçları, 2925 sayılı Tarım Emekçileri Toplumsal Sigortalar Kanunu kapsamındaki sigortalılıktan doğan primler, iş kazası, meslek hastalığı, malullük ve görev malullüğü sonucunda doğan rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar.

Tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri…

Belediyelere, Gümrük Müdürlüklerine, Vilayet Özel Yönetimlerine, Yatırım İzleme ve Uyum Başkanlıklarına, Ulusal Emlak Müdürlüklerine ödenecek borçları da kapsam içerisine aldık. Belediyelere ödenmesi gereken emlak vergisi başta olmak üzere tüm vergiler, vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme artırımları bu kapsam içerisinde.

Kaynak sularının kira bedeli yapılandırma kapsamında

Belediye gelirleri kanunu kapsamında belirlenen fiyat ve hisse alacakları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin tahsil ettiği idari para cezaları, su, atık su, katı atık fiyatları ile bunlara bağlı feri alacaklar, belediyelerin sahip olduğu taşınmazlar ile bu taşınmazlarla yaptıkları satış, irtifak hakkı ve kiralama süreçlerinden kaynaklanan kullanım bedelleri ve hasılat hisseleri, kira ve irtifak hakkı bedelleri, kaynak sularının kira bedeli yapılandırma kapsamında ödenebilecek.

Büyükşehir belediyelerinin Etraf Kanunu’na nazaran aldığı katı atık fiyat alacakları ile bunlara bağlı ferileriyle su ve kanalizasyon yönetimlerinin su ve atık su bedeli alacakları ile harcamalara iştirak hissesini da kanun kapsamına almış bulunuyoruz. 31 Aralık 2022 ve öncesindeki bütün kamu ile ilgili alacak ve borçlar yapılandırma kapsamı içerisinde değerlendirilmiş oluyor.”

“Yapılandırılan borçlar 48 ayda tahsil edilecek”

AK Parti Küme Başkanvekili Elitaş, düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin 30 Nisan 2023’e kadar ilgili yönetime başvuracağını ve yapılandırılan fiyatları peşin yahut taksitler halinde ödeyebileceğini söyledi.

Yapılandırılan borçların birinci taksit ödemelerinin mayısta başlayacağını tabir eden Elitaş, “Bu teklifte vatandaşlarımızın uzun taksit müddeti isteğini de yerine getiriyoruz. Bu kanunla yapılandırılan borçlar 48 ayda yani 4 yılda tahsil edilecek. Bugüne kadar yapılandırmalarımızda 36 ay formundaydı.” dedi.

Trafik ceza puanları siliniyor

Elitaş, teklifle, şoförlerin ceza puanlarının muhakkak kaidelerde silinmek suretiyle bireylerin tekrar ehliyet almalarının sağlandığını belirterek “Kanun kapsamında sicillerinde 5 ila 95 puan cezası olan bireylerin cezalarını sıfırlamış oluyoruz.

Tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz

2,5 milyona yakın vatandaşımız ehliyetinin belli bir mühlet ile alıkonulması süreci de bu formda ortaya çıkmış olacak. Alkollü ve uyuşturucuyla araç kullanmak, drift yapmak ve ölümlü kazaya sebebiyet verenler hariç olmak üzere tüm trafik cezalarının puanlarını silmiş oluyoruz.” diye konuştu.

Öğrenim kredi borçlarıyla ilgili de düzenleme yapıldığını aktaran Elitaş şöyle bilgi paylaştı:

“Öğrenim kredisindeki sildiğimiz borçların tamamı 27 milyar liraydı. Bu düzenleme yapılırken vergi dairelerine takipli olan borçlardaki endeks meblağlarını ve bunlara isabet eden gecikme artırımlarını da sildik. Artık de Yüksek Tahsil Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’na süreksiz bir husus ekliyoruz.

ÜFE fiyatı, katsayı fiyatı üzere alacakları da siliyoruz

Geri ödemesi başlamış yahut takip için vergi dairesine bildirilmiş tahsil ve katkı kredilerinden vadesi geldiği halde ödenmemiş bulunanların asıllarını vade tarihleriyle son değişiklikleri yaptığımız 7420 sayılı kanunun yayım tarihi olan 9 Kasım 2022 tarihi dahil olmak üzere gecikme artırımı, yurt içi ÜFE fiyatı, katsayı fiyatı üzere alacakları da siliyoruz.”

700 milyar lira toplam alacaklar var

Elitaş, teklifle, vazgeçilen alacak ölçüsünün ne kadar olduğunun sorulması üzerine, “Tüm borçların yapılandırılmasına ait müracaat olması durumunda 361,8 milyar liranın borç yapılandırması kapsamında olacağını kestirim ediyoruz. Bunun yaklaşık 196 milyar lirası alacak aslı. Toplam donuk alacaklar diye tabir edeceğimiz 700 milyar lira toplam alacaklar var. Bunun 300 milyar liralık kısmı donuk alacaklar.” dedi.

Teklifin, 14 milyon borçluyu ilgilendirdiğini kaydeden Elitaş, 2 bin liranın altındaki borçları sildiklerini, bu formda 7 milyon 691 bin 666 kişinin borcu bulunduğunu bildirdi.

“Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili ne açıkladıysa, o”

Elitaş, EYT’yle ilgili hazırlanan kanun teklifi metninin çalışmalarını bitirdiklerini, şubatta düzenlemenin hayata geçeceğini bildirdi.

Müracaat eden bireylerin, müracaat tarihinden itibaren takip eden ay içerisinde maaşlarını almasının kelam konusu olacağını vurgulayan Elitaş kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Cumhurbaşkanımız EYT ile ilgili ne açıkladıysa o. Öteki hiçbir açıklamayı dikkate almayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ‘Yaşta kısıt yok.’ sözüyle ilgili açıklamalar çerçevesinde bu kanun teklifi hazırlanmıştır.

Kanun metninde ne ileriye gidiş ne geriye gönüş var

Kanun teklifi 3’ü temel 2’si yürütme ve yürürlük olmak üzere 5 husus. Biliyorsunuz Bağ-Kur’da prim ödeme gün sayısı var. SSK kapsamında olanlar ise bayanlarda 20, erkeklerde 25 yıl müddetle sigorta kapsamı içerisinde bulunması gerekiyor. Kanun metninde ne ileriye gidiş ne geriye gönüş var. Bu çıkacak, dönüşü olmayan bir yoldayız. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çerçevesinde devam ediyoruz. “

Leave A Reply